Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Beszélgetés a különös Silvániáról

Szombat délután a református püspöki palota Bartók-termében került sor arra a találkozóra, amely a Szent László Napok keretében a Partium tájegységének múltját, jelenét és jövőjét boncolgatta.

beszelgetes a kulonos

Sz. Horváth István, Szilágyi Ferenc és Demeter Szilárd

A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) szervezésében Szilágyi Ferenc ismertette a Közigazgatás a Partiumban– a honfoglalástól napjainkig című brosúrában megjelent tanulmányát. Sz. Horváth István, a PMMC vezetője köszöntötte a közönséget, majd a brosúráról és a partiumi, erdélyi magyar és székely tájak, közösségek sajátosságairól Demeter Szilárd egyetemi adjunktus beszélt, érdekes szemszögből világítva rá az erdélyi, illetve a partiumi városokban élő magyarok kulturális, politikai helyzetére. Ezt követően Szilágyi Ferenc szólt a bemutatott tanulmányáról, elmondta, hogy az egykor Silvániának, azaz „erdőségeknek” (innen nyerte Erdély, azaz Transzilvánia is elnevezését, mint az „erdőkön túli” tartomány) elnevezett Partium közigazgatása, történelmi besorolása hogyan alakult az elmúlt évszázadokban a Habsburg Monarchia, a török hódítás, majd a későbbi korok politikai alakulása révén. Szóba került az is, miképpen lehetne a partiumi szórványmagyarok kulturális elszigeteltségét feloldani, s a közigazgatást úgy alakítani, hogy a kelet és nyugat közé eső rész ne váljon egy mellőzött, sehova nem sorolható résszé.

Sz. M.