Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Beruházások Érszőllősön

Érszőllős, Margittától észak-keletre fekvő kistelepülés a térség egyik legnagyobb iramban fejlődő községe. Hozzátartozik Szolnokháza, Erdőtelep és Csekenye.

Beke László, a község polgármester második megbízatását tölti, ami azt jelenti, volt ideje pályázni, közbeszerzéseket bonyolítani és kivitelezni a tervezett beruházásokat. Van is a falunak sok szép létesítménye, hisz új községi óvodát, iskolát építettek. Érszőlősön és Szolnokházán felújították a kultúrházat, Csekenyén pedig újat emeltek. Kiépítették a víz- és csatornahálózatot – Szolnokházán hetven százalékban készült el eddig –, szennyvíztisztítót, piacot, ravatalozót, sportpályát létesítettek. Még a közvilágítással sincsenek már bajok. A közművesítés folyamatába persze az útjavítások is beletartoznak: a 125-ös uniós projekten keresztül le is köveztek 18,6 km mezőgazdasági utat, illetve a fejlesztési minisztérium egyik újabb pályázati kiírása révén 12,6 km utcai szakaszra is burkolat kerül. Ez a projekt jelenleg a látványtervnél tart.

Parlagon maradt park az elapadt pénzforrás után

Parlagon maradt park az elapadt pénzforrás után

Beke azt is elmondta, hogy a községházát is át szeretné költöztetni egy tágasabb épületbe, amelyet a fogyasztási szövetkezettől szereztek vissza, mely épületben egykoron a vegyeskereskedés működött. Mint mondta, a réginek szociális rendeltetést szánnak.

Szilágypérrel közösen építették ki azt az utat, amely összeköti Szatmár és Bihar megyéket, ennek utolsó szakaszát már önerőből vitelezték ki.

Községi park is volt-van készülőben Érszőllősön, ám mint minden zöldövezet-projekt, ezelőtt három esztendővel ez is abba maradt, akárcsak Székelyhídon, mivelhogy a felelős minisztérium elzárta a pénzforrást.

Mint ismeretes, Korodi Attila környezetvédelmi miniszter közbenjárására újraindultak a megfeneklett park-projektek, így ezen a településen is újra napirendre tűzték annak befejezését. A polgármestertől megkérdeztük, mi is történt az elmúlt esztendőkben a területtel, hiszen hasonlatosan a székelyhídihoz, ezt is egy alacsonyan fekvő parcellára tervezték és vitelezték ki. Beke elmondta, hogy az ominózus terület valóban egy olyan helyen van, amely mellett egy hatalmas vízgyűjtő árok húzódik. Mintegy két esztendővel ezelőtt egy hosszan tartó esőzés után átszakadt a gát. Így való igaz, hogy teljes egészében víz alá került a zöldövezetnek tervezett terület. Ám azóta vízelvezetőket építettek ki, amelyeken át elvezették a felgyülemlett talaj- és esővizet, elkerülendő az újabb katasztrófát, illetve töltéssel erősítették meg a gyengébb partszakaszokat az ominózus árok mentén.

Remélhetőleg többé nem fog ilyen képet mutatni a néhány hét múlva átadásra kerülő park

Remélhetőleg többé nem fog ilyen képet mutatni a néhány hét múlva átadásra kerülő park

Az 500 ezer lejes beruházást októberre készültek átadni, de néhány apróság miatt a karácsony előtti hetekre napolódott – mondta Beke.

Remélhetőleg nem fog ki a községi vezetésen egy ilyen, a többihez képest csekély beruházás.

Ugyanis térségünkben, valamint megyei és országos szinten is – uniós felmérések bizonyítják – elég kevés a park, az egy főre eső zöldövezet. Ezért komolyan illik venni minden adódó lehetőséget, növelni azok számát, területét.

Sütő Éva