Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bérmálás volt Székelyhídon

Böcskei László megyés püspök a székelyhídi római katolikus  templomban szolgáltatta ki a bérmálás szentségét vasárnap, július 9-én. Huszonnyolc fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében.

bermalas

A zsúfolásig megtelt templomban elsőként Ozsváth József székelyhídi plébános üdvözölte a megjelenteket; beszédében kiemelte azt, hogy a bérmálás mindannyiunk közös ünnepe, a hitben való megújulás és megerősödés alkalma.

Böcskei László megyés püspök beszédében hangsúlyozta: fontos, hogy elődeinkre, többek között  Szent Lászlóra is emlékezzünk, átérezzük feladataink súlyát, melyek megoldása ránk hárul, és imádkozzunk azért, hogy a megbérmáltak a Szentlélek irányításával, követésével ki tudjanak tartani a hitük mellett, gazdagítva az egyházat.

Ozsváth József plébános bemutatta a főpásztornak a jelölteket, akik felkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérték. Tanúskodott róla, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, a szent gyónás által felkészültek a bérmálás szentségének felvételére, és méltóak rá, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

A szentmise végén Böcskei László főpásztor kihangsúlyozta: a hitnek élő és erős gyökerei vannak, az ebből ágazó fának a gyümölcseit élvezzük. Ragaszkodnunk kell hitünkhöz, meg kell élni azt, és tanúságot kell tennünk róla ott, ahol élünk.

A püspök megköszönte a székelyhídi híveknek a nagy számú részvételt és aktivitást, elárulta, hogy igazán nagy örömmel tölti el a sok boldog ismerős arc.

Az ünnepség végén Ozsváth József plébános megköszönte a kapott segítséget, a jó szándékú emberek támogatását, szeretetét.

Tatai István