Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Berlin, kvíz, jókedv

Ez jellemezte a PKE Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett programokat a PEN (Partiumi Egyetemi Napok) keretében.

Berlin 1

A Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék a 2016-os évben is meghirdette immár hagyományossá vált tanulmányi versenyét középiskolás diákok számára. A második fordulóra, amelyre a PEN keretében került sor, több mint 60 diák és 14 csapat jelentkezett Szatmár (Szatmárnémeti, Nagykároly) és Bihar (Nagyvárad) megyéből.

A verseny témája Berlin volt, a csapatok már előzőleg beneveztek a versenyre, és megoldották a tanszék által közzétett feladatlapokat és ezeket visszaküldték. A verseny egyik érdekessége az volt, hogy a diákoknak azokból az anyagokból, beszámolókból és leírásokból kellett felkészülniük, amelyeket a német szakos hallgatók írtak a tavaly májusban megszervezett németországi tanulmányútjukról. A nagyváradi germanisztikai képzés fennállásának 25. évfordulóját idén ünneplő Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék ugyanis 2015. május 1–10. között jubileumi tanulmányutat szervezett Berlinbe és további három német szövetségi tartomány történelmi jelentőségű városaiba: Lipcsébe, Weimarba, Drezdába és Potsdamba.

A honlapon közzétett anyagokból, feladatlapokból felkészülve érkeztek a középiskolás diákok a verseny második szakaszára, amelynek keretében egy 50 kérdésből álló kvíz döntötte el, ki ismeri legjobban a német fővárost, és ezáltal melyik csapat viszi el a főnyereményt.

Berlin 2

 

Az első díjat egy nagykárolyi (Nagykárolyi Elméleti Líceum) csapat kapta, a másodikat és a harmadikat két szatmárnémeti (Szatmárnémeti Református Gimnázium) csapat. A csapatok felkészítő tanárai Dorner Andrea, Erdei Szabó Melinda, Lőrincz Tünde és Martin Ingrid voltak, akik közül hárman is a PKE német szakos képzésének egykori hallgatói.

Rövid szünet után a diákok a program második felében a szak eseményeiről, a különböző tanulmányutakról követhettek képekkel gazdagított hallgatói beszámolókat. A diákok számára a legérdekesebbnek a következő tevékenységek bizonyultak: Bad Kissingen-i szakmai műhely, külföldi részképzés az Erasmus-program keretében, Frankfurti Nyári Egyetem.

Az idén újításnak számító Kifordítom-Befordítom német nyelvű fordítói verseny is sikeresnek bizonyult. A döntőre temesvári (Gerhardinum Római Katolikus Líceum) és aradi (Csiky Gergely Főgimnázium) diákok érkeztek. A harmadik helyet Puntea Éva (Temesvár), a másodikat Tari Stefánia (Arad) kapta.

A nyertes csapatok tagjainak, illetve a fordítói verseny nyerteseinek további díja, hogy a PKE felvételi szabályzata értelmében mentesülnek a felvételi kötelezettsége alól, amennyiben a Német Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék által meghirdetett alapszakra kívánnak jelentkezni.

Az elmúlt időszak változatos eseményeit gazdagította továbbá két vendégoktató előadása is. A Német szaknap keretében két budapesti, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen oktató előadó (Dr. Rada Roberta és Dr. Brdar-Szabó Rita) tartott nyelvészeti témájú órákat. A hallgatók számára vonzó témák kerültek terítékre, mint például az anglicizmusok, nyelvi tabuk, eufemizmusok használata a német nyelvben. A szaknap lezárásaként a hallgatók az Ausgerechnet Sibirien (Miért éppen Szibéria?) című német vígjátékot nézhették meg a rendszeresen működő Kulturbegegnungen (Kulturális találkozások) tematikájú német filmklubban.

 

János Eszter