Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Belényesben zárultak a 3. Fekete-Körös Völgyi Magyar Napok vasárnap

A város református templomában nemcsak a helybeliek gyülekeztek délután, hanem a környező falvakból érkezett kórusok is, hiszen az ünnepi istentisztelet keretében megtartották az egyházi kórusok találkozóját is, majd a Belényesi Művelődési Házban átadták a Zsiskú János-szórványdíjat, ezt követően pedig a Hajdú Táncegyüttes fellépésével befejeződött az idei három napos rendezvény.

Az ünnepi istentiszteleten Réman Elek István, a belényesi református gyülekezet lelkésze hirdette az igét, Pál apostol efézusbeliekhez írott levelére, illetve a 100. zsoltárra alapozva többek között arról is szólt, hogy Isten dicséretének, és az  istentiszteletnek az igehirdetés és az imádság mellett az éneklés az egyik fő eleme.

Grim András, Mérai István és Szabó Ödön

Grim András, Mérai István és Szabó Ödön

Az istentisztelet keretében a belényesi vegyeskar szolgált, a kórustalálkozón hallhatták a megjelentek a kisnyégerfalvi és a köröstárkányi kórus mellett a fenesi baptista kórust és az Ászáf tinifi nevű Belényes környéki ifjúsági baptista kórust is, a katolikus egyházat Boldis Zoltán és Tóth Piroska képviselte.

Az igehirdetés után a lelkész köszöntötte a megjelenteket, köztük Szabó Ödön RDMSZ-es parlamenti képviselőt, Grim András szórványért felelős ügyvezető alelnököt, Adrian Domocoş belényesi polgármestert és Gheorghe Costin nemzeti liberális párti parlamenti képviselőt is.

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet” – idézte Bethlen Gábort Fenesi Tibor, a megyei tanács munkatársa, aki hazatért a szórványnapokra, fenesi és tárkányi felmenői okán, és azt is hozzátette: érdemes megszervezni a szórványnapokat, hiszen eredményeik vannak.

Grim András a másik szórványvidék, a  Sebes-Körös völgyiek üdvözletét tolmácsolta, és azt is elmondta, erős közösségek ezek, hiszen meg tudták őrizni kultúrájukat és identitásukat.

Ha nehéz körülmények között, ha támadnak, ha csalódsz, de ha jól megy sorod, akkor is embernek kell maradni, mondta Szabó Ödön, aki Rudyard Kipling Ha… című versével indította beszédét. A Fekete-Körös völgyi közösség is meg tudta őrizni emberségét, és nem lehet elfelejteni, hogy mi a cél, tette hozzá a képviselő. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az eredmények eléréséhez fontos egymás erősítése, hiszen több tíz éve senki nem hitte volna, hogy Petőfi Sándor-szobrot lehet állítani Belényesben, Bartók Béla-szobrot Köröstárkányban és majd IV. Béla szobrot Várasfenesen.

A házigazdák kórusa

A házigazdák kórusa

Adrian Domocoş polgármester megbecsülését tolmácsolta a helyi magyar közösségnek, és támogatásáról biztosította annak képviselőit.

Az istentisztelet után szeretetvendégségre várták az egybegyűlteket, majd a kultúrotthonban gyülekeztek helybeliek és vendégek.

A Zsiskú János-szórványdíjat Mérai István örvéndi lakos vehette át, a díjazottat Grim András méltatta. Mérai István Örvénden született, iskoláit ott és Nagyváradon végezte, majd Kolozsváron szerzett diplomát közgazdaságtanból. Dolgozott Élesden és Nagyszalontán, volt a Kiráyhágómelléki Református Egyházkerület főkönyvelője és magánvállalkozás gazdasági igazgatója. Két év kihagyással az alsólugasi RMDSZ körzet helyi tanácsosa volt, sokat segített a helyi magyarság földvisszaigényléseinél, az örvéndi közbirtokosság megalakulásánál is, mondta a szórványügyi alelnök, majd Mérai Istvánnak Szabó Ödön nyújtotta át a díjat. Az ügyvezető elnök elmondta: a díjat nem véletlenül nevezték el Zsiskú Jánosról, aki „igazi táplálója volt az összefogásnak” és annak, hogy a szórványközösség megtalálja a helyét.  Ha azokkal az értékekkel is bírunk, amikkel Zsiskú János, akkor lehet eredményesnek lenni a szórványközösségekben is. A másik szórványközösségben a Sebes-Körös mentén Örvénd az egyik büszkeségünk, mondta Szabó Ödön, mert egy olyan településen, ahol 20 százaléknyit meghaladó a magyarság számaránya, mégis magyar polgármestere van a községnek. Példamutató az, hogy a közéletben, politikában, civil szervezetekben tevékenykedők összefognak, és erőt lehet meríteni egymás tanúságtételéből, hogy ilyen helyzetben is lehet eredményesnek lenni. „Nem szétszórjuk egymást, hanem magunkhoz gyűjtünk másokat is, más nyelvűeket, más vallásúakat és így együttesen emeljük fel közösségeinket ott, ahol élünk” – mondta a képviselő, aki hozzátette: ez a legmarkánsabb példája szórványközösségeink sikerének, és példamutató az, amit Mérai István munkája jelent. Az ügyvezető elnök azt is bejelentette: terveik szerint jövőre egyugyanazon időben megtartják a Fekete-Körös és a Sebes-Körös menti szórványmagyarság napjait.

Fried Noémi Lujza