Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Baptisták szolgáltak

Advent harmadik vasárnapján a belvárosi 1-es számú magyar baptista gyülekezet ének- és zenekara szolgált a váradogéruszi református templomban. A délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteleten Zsigmond József lelkipásztor prédikált a Lk. 3,2-6 alapján hirdetve a Messiás útkészitője, Keresztelő János szolgálatának ószövetségi próféciákat beteljesitő   jelentőségét. Bokor Barnabás karnagy kiváló irányitásával a baptista ének- és zenekar mintegy ráfelelt a meghallott és megértett igei üzenetre. Gounod, Händel és egy  ismeretlen szerző műveinek művészi szintű tolmácsolása után Bokor Barnabás Krisztus   oratóriumából is elhangzott részlet. Az idén volt a Belvárosi Magyar Baptista ének – és zenekar megalakulásának és fennállásának 120. évfordulója. Az ebből készült három részes DVD -t nyújtotta át Bokor Barnabás a rogéruszi énekkar karnagyának, Kozma Gyulának. A lélekemelő alkalom a gyülekezeti teremben tartott szeretetvendégséggel zárult. Advent harmadik vasárnapi ünnepi alkalmáért is egyedül Istené legyen a dicsőség.

Fotó: Vilidár Andrea

Fotó: Vilidár Andrea