Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bályok nyolcszáz esztendős

Balyok 1

Bályokot 1213-ban említi az első fennmaradt írásos dokumentum Terra Baluk néven. A forrásanyagok alapján tehát idén 800 éves a település. Ennek megünneplését vasárnap tartották a település magyarjai, s emlékművet állítottak a kerek évforduló alkalmából.

A délelőtti istentisztelet Jónás Sándor lelkipásztor igehirdetésével kezdődött, aki számot vetett a település 800 éves történetéről. Pusztított itt tűzvész, pestis- és kolerajárvány, valamint az egész falut leromboló vihar. Bályok népe azonban mindig talpra tudott állni. Jónás tiszteletes új prezsbiteri tagot is avatott P. Fazekas Gyula személyében. A faluban véghezvitt megvalósításokról szólt a templomban Daróczi Mihály alpolgármester, a református egyházközség főgondnoka is, majd Varkucs Róbert, a nagyváradi MM Pódium tagjának zenei előadása következett. A templomban Cseke Attila parlamenti képviselő szólt az ünneplő közösséghez, méltatva Bályok több évszázados múltját, az itt élők kitartását és fennmaradását.

Balyok 3 - ha fer

A köszöntők után a Bod Róza református énekkar zenei szolgálata következett, majd a helybéli iskolások szavaltak. A templomi megemlékezés nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével zárult, majd a közösség átvonult a település első utcájára, ahol a feljegyzések szerint kezdődött a falu alapítása, s állították fel 800. évfordulóra készített emlékművet. Szabó Ödön parlamenti képviselő, valamint Maroşan Arsenie polgármester mondták el ünnepi gondolataikat. A falu megalapításának legendáját elevenítette fel és rövid falutörténeti ismertetőt tartott Seres Erzsébet nyugdíjas pedagógus, a falu monográfiájának társszerzője.

Az emlékművet a község két elöljárója, a polgármester és helyettese, Daróczi Mihály leplezték le, illetve Jónás Sándor lelkipásztor áldotta meg azt.

Balyok 4

Bályok megalapításának legendája szerint a település helyén régen egy nádas volt, s a nádasok közepén volt egy tiszta vizű forrás, ezen a helyen élt egy nagy kígyó. Az arra járó embereket megette. Kihirdették, hogy aki megöli a kígyót, annak a nevéről nevezik el a falut. Egy Bályoki Szilveszter nevű ember elhatározta, hogy megöli a kígyót. Nagy tükröt tartott maga elé, úgy közeledett a kígyó felé. A kígyó meglátta magát a tükörben, neki ugrott a tükörnek, azt gondolta, hogy egy másik kígyó van ott. Ekkor Bályoki Szilveszter egy nagy karddal levágta a fejét. Az ő nevéről kapta a falu a Bályok nevet, ő pedig házat épített a forrás mellé. Mivel ő az első lakó, az ő nevéről nevezték el a falut. A forrás helyén ma egy kút van, és ezen a helyen állították fel a 800 esztendőnek emléket állító emléktáblát.

A margittai Tatár Attila kőfaragó munkáját dicsérő emléktábla felirata: „Bályok 800 éves fennállásának évfordulóján emeltette helységünk magyar közössége 2013. október 27-én. »Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!«”

Tőtős Norbert