Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ballagás Nagykágyán és Székelyhídon

A Nagykágyai Mezőgazdasági Szakközépiskolától csütörtökön öt végzős osztály diákja vett búcsút. Három tizenkettedikes osztály, Munteana Sorina osztályfőnök 26, Tankó György 14 és Szabó Péter 11 diákja lép az „élet következő lépcsőfokára”. Mellettük két tizenharmadikos osztály, Boda Cristina 10 és Réti Béla 15 végzőse zárta életének egyik fontos korszakát. Karancsi Béla iskolaigazgató elmondása szerint a tanintézetnek van még egy estiben végző csoportja is, ők a szokásoknak megfelelően nem vesznek részt a ballagáson.

Tanulók búcsúztak tanároktól, osztályfőnökök diákoktól, tizenegyedikesek a végzősöktől. Az ünnepségre tiszteletét tette Székelyhíd polgármestere, Béres Csaba is, pár szóval bátorítva a búcsúzókat. A szokásoknak megfelelően díjazták a legjobb tanulókat, és megtörtént a kulcs ünnepélyes átadása is. A köszöntők és felszólalások után a hozzátartozók virágcsokrai, ajándékai átadásával zárult a rövid ünnepség.

A Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban pénteken délelőtt 10 órakor szólalt meg a csengő, majd elhalkult és a ballagó diákok rázendítettek a Gaudeamus igitur diákdalra. Ezzel kezdődött a tizenkettedikesek búcsújának ünnepi műsora az iskola udvarán. A három végzős osztály az osztályfőnökeik vezetésével a tizenegyedikesek gyűrűjében érkeztek az ünneplő diáktársak, tanári kar és rokonok elé.

Cservid Levente aligazgató konferálásával zajlott a ceremónia, elsőként Boros István iskolaigazgatót kérte a mikrofonhoz. Ő rövid beszédében elbúcsúzott a diákoktól, elmondta nekik, hogy nemcsak a vizsgákra készítette fel őket, hanem az életre is próbált nevelni. „Úgy látom, hogy tudatosabbak vagytok, mint anno én. Hiszek bennetek” – mondta.

A beszédek sorát Olimpia Gherman aligazgatónő, majd Béres Csaba székelyhídi polgármester folytatta, utóbbi a végzősök figyelmét hívta fel az előttük álló nagybetűs életre, zárásként pedig sok sikert kívánt az érettségihez.

Ioana Cristina Boda és Beke Boglárka a tizenkettedikesek nevében búcsúztak tanáraiktól és diáktársaiktól Őket követték a tizenegyedikesek, Major Zsuzsanna és Székely Annabella, akik elmondták, társaikkal büszkén lépnek a végzősök nyomdokaiba.

A szokásoknak megfelelően következett a diákok díjazása. A XII. A. osztályfőnöke, Ovidiu Ostroveanu tizennyolc diákja közül Ioana Cristina Bodának adta át az első díjat. Papp József osztályfőnök a XII. B. tizenhét tanulójából, Beke Boglárkának adta a legjobb tanulónak járó ajándékot. Egeresi Ingrid a C-sek osztályfőnöke sírástól elcsukló hangon búcsúzott 27 végzős gyerekétől, akik közül Bálint Gergő bizonyult a legjobbnak.

Boros István igazgató a hagyományoknak megfelelően idén is átadott három különdíjat. Két tanulmányi díj került kiosztásra 200 lej értékben, melyet Ioana Cristina Boda és Beke Boglárka kaptak meg, akik a kitűnő eredmények mellett a közösségi tevékenységekben is részt vettek. Végül egy szintén 200 lej értékű sportdíjat kapott Pál Arnold.

A végére maradt az ünnepélyes kulcsátadás, majd virágcsokrok tucatjainak átadásával végződött az idei ballagás.

Szerző: Juhász György