Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az út, az igazság és az élet letéteményesei

Lelkészt iktattak be, és gyülekezeti házat avattak Szalacson

Vasárnap délután Szalacson beiktatták a helyi eklézsia 32-ik lelkipásztorát, Szabó Zsoltot, aki 2011-ben került a faluba kilencévnyi gálospetri szolgálat után. Az eseményen Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, a lelkészbeiktatást pedig Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese végezte.

Az 1798–1802 között épült, mintegy nyolcszáz férőhelyes templom szinte megtelt a helyi gyülekezet tagjaival, vendégekkel, meghívottakkal és az eseményen résztvevő lelkészekkel, akik a Bihar megyei, ezen belül az érmelléki, a Szatmár megyei, illetve a szilágysági egyházközségekből érkeztek.

az ut 1

Csűry István püspök, Szabó Zsolt lelkész és Rákosi Jenő esperes a vendéglelkészek körében

Csűry István püspök az Apostolok cselekedeteiből vett igével alapozta meg az eseményt, amelynek kapcsán a lelkész lélek- és egyházépítő szerepét hangsúlyozta. Mint mondta, a megújuló félben lévő egyházkerület fiatal lelkipásztorai az isteni igazság örök letéteményesei. Mert ki hordozhatná az igazságot, ki mutathatna irányt az örökélet felé vezető úton, ha nem a lelkész, akinek gondjaira van bízva egy gyülekezet – hangoztatta az egyházkerület feje. A püspöki beszédet követően Rákosi Jenő érmelléki esperes jelképesen átadta a gyülekezeti Bibliát, a templom kulcsát, illetve az eklézsia pecsétjét. A helyi presbitérium pedig átadta a gyülekezet nevében az új papi palástot, majd Benke Imre rangidős presbiter üdvözölte a tisztségében immár véglegesített pásztorukat.

Szabó Zsolt szószékfoglaló beszéde után az eseményen résztvevő lelkipásztorok egy-egy alkalomhoz illő igével köszöntötték a frissen beiktatott szolgatársukat, majd Szabó József, Érkörtvélyes lelkipásztora, édesapai minőségben Pál apostol üzenetével bocsátotta lelkészfiát az új gyülekezet szolgálatára.

A beiktatón jelen voltak Cseke Attila, valamint Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselők is, akik az emberi helytállást különböző élethelyzetekből merített példákkal szemléltették, ki méltó vagy nem méltó bizonyos tisztségek betöltésére, főleg olyan esetekben, amikor emberekért, illetve lelkekért tartozik valaki felelősséggel.

A köszöntőbeszédek után a biharvajdai egyházközség kórusa énekelt, majd a helyi nőszövetség két tagja mondott verset az esemény tiszteletére. A helyi templomi kórus előadása után pedig a nap emlékezetére ajándékokat és virágcsokrokat adtak át a neves vendégeknek.

az ut 4

A gyülekezeti ház felavatásán

A szertartás után került sor a gyülekezeti ház felavatására, amelynek történetéhez hozzátartozik, hogy már 1900-ban említik a helyi egyházi feljegyzések, több ingatlannal egyetemben. Az épületben felekezeti leányiskola, majd az államosítás után napközi, később, amikor ismét visszakerült a fiúiskolával és egyéb ingatlanokkal együtt az egyház tulajdonába, nőszövetségi hivatal működött. Különböző pályázati pénzekből, adományokból, közmunkából, hollandiai és helyi önkormányzati segítségből sikerült alapjaiból újjáépíteni. Az épület tartozékaival 260 négyzetméternyi területen fekszik, amelyből csak a gyülekezeti terem 180 négyzetméter. Az épület előtt Horváth Béla polgármester köszöntötte a gyülekezetet és a neves vendégeket, majd Zsigó Sándor Zsolt főgondnokkal, valamint Cseke Attila képviselővel elvágták a bejárati szalagot. Az épületre Csűry István püspök mondott áldást, majd az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Sütő Éva