Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Az öregedést a szeretet hiánya okozza”

A magyarországi Sarkadon kilencedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Dalos Találkozót, amelyen mintegy 24 fellépő együttes, illetve szólóénekes vett részt. Térségünket a Partiumi Magyar Nyugdijas Egyesület, a Szalontai Romániai Magyar Nyugdijasok Szövetség és a Szalonta Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet képviselte.

A vendégeket szívélyesen üdvözölte Dr.Vass Györgyné, a sarkadi nyugdíjas egyesület elnöke, majd Dr. Mokán István a település polgármestere üdvözölte a vendégeket, kiemelve a határon túli együtteseket, hiszen a magyar népköltészet a magyar népdal csak a határon túli dallamokkal harmonikus, egységes egész.

A népdal a határon túli dallamokkal lesz egységes egész

A népdal a határon túli dallamokkal lesz egységes egész

Ezt az is bizonyitja, hogy a magyarországi fellépők is énekeltek erdélyi dalokat, míg a partiumi együttesek pedig magyarországi dalokat.

A rendezvény üzenete a népi hagyományok ápolása, megőrzése s tovább adása. ,,Zene nélkül nincs teljes élet”– mondta Kodály. ,,A művészet  felemeli, megerősíti a lelket”– vélekedett Gogol. Picasso egyszerűbben fogalmazott: ,,A művészet leporolja a lelket”– idézte nagy elődjeinket a sarkadi polgármester, hozzátéve, hogy napjainkban, mikor az elidegenedés, az elszigeteltség jellemző, szükség van az ilyen találkozókra, hiszen az embereknek szükségük van odafigyelésre, szeretetre.

Kodály 19o6-ban járt Sarkadon népdalgyűjtő körúton, valószínűleg azért, mert értékes népzenei kincseket fedezett fel. Ezen a tájon ma is komoly hagyománya van a népdaléneklésnek, sok a nótafa, akik életelemüknek, életcéljuknak tekintik az éneklést.

Bondár Sándor, a vidék őstehetsége, aki sok díjjal büszkélkedhet, operációja előtt ment fel a színpadra énekelni, hogy szép bariton hangja betöltse a termet. Molnár Fernc, aki 95 éves, szintén énekelt, ő rendszeresen ott van a hasonló rendezvényeken. Gyetvai Zoltán is sok díjjal dicsekedhet, ő is rendszeresen fellép a sarkadi együttes műsoraiban. A hölgyek még nagyobb számban léptek fel, többen közülük professzionális szinten énekeltek. A  biharugrai Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Népdalköre most is elkápráztatott bennünket székelyföldi dalaival. Műsorukban fény és árnnyék, derű és komorság ötvöződött. Dalaikat nemes egyszerűséggel, tökéletes nyelvi, zenei összhangban adták elő. A Sarkadi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Vegyes Énekkara keresi az útját, jó úton jár. Ez elmondható a Kötegyáni Asszonykórusról, a Sarkadkeresztúri Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Nefelejcs Énekkarárról, valamint a Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Énekkaráról is.

A nagyszalontai nyugdíjas-egyesületek alaposan felkészültek a zenei eseményre. A Tóth Krisztina karvezetőt helyettesítő fiatal hölgy az egyik zenemű betétdalában szép énekhangjával is bizonyított. A szintén hajdúvávárosi Őszi Rózsa népdalkör tagjai tanújelét adták lokálpatriotizmusuknak, ők főleg szalontai dalokat énekeltek. A Partiumi Magyar Nyugdíjas Egyesület énekkara most is jó teljesítményt nyújtott Boros Beatrice karvezető irányításával. Energikus, temperamentumos katonadalaikkal szinte belerobbantak a műsorba. Természetesen a katona virtust követték lágyabb ívelésű népdalok: áhítatos vallási énekek, érzelemgazdag hazafias dalok, a szülők iránti szeretetet, ragaszkodást kifejező dalok.

A rendezvénynek az idősek napja is apropója volt, hiszen minden évben ebben az időszakban emlékeznek meg az idősekről, hiszen nekik is szükségük van a szeretetre. ,,Nem az öregedés az oka a szeretet hiányának, az öregedést a szeretet hiánya okozza!”–mondta Gabriel Garcia Marquez hires  író.”

Az ünnepség a Szeressük egymást gyerekek című dal eléneklésével zárult.

V. Szilágyi István