Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az időskor lelki jellemzői

Minden életszakasz egy krízis, amely az arra a korra jellemző változások, fejlődési pontok pozitív megélésével, és az alkalmazkodással magában hordozza az új életszakaszba lépés lehetőségét. A szakirodalom orvosi értelemben 60–65 éves korra teszi az időskor kezdetét.

az idoskor

A lelki egészség szempontjából miért fontos az életmódváltás?  Mint minden életszakaszban, így az érett kor beköszöntével is fontos egyfajta életút kiértékelés. Érdemes visszatekinteni arra, mi az, ami eddig történt, és mi áll még előttünk. A szakirodalom számos esetben említ sikeres vagy egészséges öregedést, melynek egyik kulcsfontosságú kritériuma annak belátása és elfogadása, hogy már nem mindent tudunk vagy vagyunk képesek megváltoztatni. Az érett korban bekövetkező testi, szellemi, lélektani változásokhoz való alkalmazkodásban az életmódnak, mint az alkalmazkodást támogató, segítő tényezőnek markáns szerepe van. Fontos, hogy tudjuk, az időskorra fel lehet készülni. A felkészülésben és az időskor megélésében szerepe van az egyén genetikai adottságainak, környezeti, egészségügyi feltételeinek, karaktervonásainak és annak is, hogy milyen lehetőségei vannak a személyes egészségét szolgáló feltételekhez való hozzájutásnak. Időskorban, az életmód tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy megmaradjon az egyén célokra irányuló, személyre szabható, emberi közösségekre, értékekre való nyitott, kíváncsi hozzáállása. Abban az esetben, ha az egyént korábbi életéveiben is ez az attitűd jellemezte, nem nehéz megtartani e jellemvonást a hátralévő évekre sem. Fontos, hogy ne zárkózzunk be, hiszen a hosszú élet egyik kulcsa a világ felé mutatott érdeklődés és kíváncsiság. Helyes életmóddal mit tehetünk lelki egészségünk „karbantartása” érdekében? Lélektani értelemben elmondható, hogy azzal a törekvéssel, mellyel saját magunkat igyekszünk szellemileg, fizikailag egészségben, épen tartani, az lelki egészségünket, szubjektív jólétünket is szolgálja. Gondoljunk csak arra, hogy egy elvégzett tornagyakorlat vagy egy kellemes séta mennyi erőt, kitartást képes adni a hátralévő nap kihívásaihoz.