Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az európai keresztény oktatás jövőjéről

Bastiaan Belder, a Szabadság és Demokrácia Képviselőcsoport (EFD) holland tagjának szervezésében február 11-én, Brüsszelben kerekasztal-megbeszélést tartottak az európai keresztény oktatás jövőjéről. A megbeszélésre az európai egyházi iskolák szervezeteinek vezetőit és az európai keresztény oktatás szakértőit hívták meg, ugyanakkor több európai parlamenti képviselő is hivatalos volt – tudósított Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája.

az europai

Elsőként Tőkés László erdélyi EP-képviselő tartotta meg előadását, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió nem éppen kereszténybarát intézményeiben és légkörében, a világnézeti semlegesség, az ateizmus és a szekularizmus kedvezőtlen körülményei között is vállalni kell a keresztény hitet és küldetést. Figyelmeztetett arra, hogy a keresztény nevelés előfeltételének és nélkülözhetetlen közegének számító hagyományos világrend és társadalmi viszonyrendszer bomlásnak indult, pedig e nélkül „nemcsak keresztény eszményeink és tanításunk, de hangzatos európai elveink és értékeink is légüres térbe kerülnek és ellehetetlenülnek”.

A kérdések rendjén a brit keresztény iskolákat képviselő Graham Coyle arra volt kíváncsi, hogy az Unióban, illetve az Európai Parlamentben elismerik-e, hogy az EU mély erkölcsi válságban van, és ilyen tekintetben van-e különbség Kelet és Nyugat között. A francia nyelvű egyházi iskolák képviseletében jelen lévő Luc Bussiere a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem megalapításával kapcsolatos tapasztalatokra kérdezett rá.

1989 előtt a vasfüggöny túloldalán egy idealisztikus kép élt bennünk a nyugati demokráciáról és vallásszabadságról. Utólag azonban megdöbbenéssel kellett ráébrednünk, hogy a maga módján Nyugaton sem jobb a helyzet, s a szekularizálódott nyugati világ éppen olyan vallástalan, mint az ateizmusra átnevelt keleti térség – fejtette ki Tőkés László. Parlamenti tapasztalatait megosztva arra mutatott rá, hogy az egyházakkal és világnézeti szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős EP-alelnökként milyen keresztény- és egyházellenességgel volt kénytelen szembesülni egyes kollégái és némely európai szervezetek esetében.

A keletközép-európai országokban a kommunizmus idején nemcsak az egyházi javakat kobozták el, de az egyházi oktatás is be volt tiltva. A Partiumi Keresztény Egyetem megalapítása és egyházi oktatás újraindítása abból a szükségből fakadt, hogy a román állam mindmáig nem kezeli egyenlőképpen a nem román/nem ortodox állampolgárait a többségiekkel, noha ezek ugyanolyan adófizető polgárai az országnak, mint az utóbbiak – válaszolt Tőkés László és kabinetvezetője, Szilágyi Zsolt.

Az egyházi, illetve keresztény oktatás hollandiai, svédországi, francia, brit és német szakemberei az európai képviselőkkel egyetértésben azt tűzték ki célul, hogy az Európai Parlament következő időszakában fokozni fogják erőfeszítéseiket a keresztény nevelés európai érvényesítése érdekében.