Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az Érmellék polgármestere

Beöthy Ödön-díjat kapott Balázsi József, Érsemjén polgármestere, aki már rendelkezik egy Ezüstfenyő-díjjal (2002-ben hozták létre azok számára, akik sokat tettek a közösségi javak visszaszerzéséért), valamint egy Fényes Elek-díjjal is, utóbbit a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) aktív tagjaként érdemelte ki, mely társaságnak tettekben is elkötelezettje. A Beöthy Ödön önkormányzati díjat az általa indított Tiszta udvar, rendes ház programért kapta.

Balázsi József

Balázsi József

Az egykori kormánybiztosról, Bihar vármegye főispánjáról (1796–1854) elnevezett díjjal – ez év májusában alapították – azokat az elöljárókat jutalmazza az RMDSZ, akik megbízatásuk idején, mindamellett, hogy jó községi vagy városgazdák, valamilyen újítással is kimagasló eredményeket értek el az általuk képviselt településen.

Balázsi Józsefről sok jó dolgot leírtunk már az elmúlt esztendőkben, hisz hatodik megbízatásánál fogva a vidék „nagy öregjének” számít. Jelképesen persze, hisz még tele van energiával, tervekkel, elképzelésekkel, folyamatban lévő projektekkel. Következetességének köszönhetően Érsemjénben és a hozzá tartozó falvakban szinte havonta felfedezni valami újat, hasznosat, ami a közösség javát szolgálja. Érsemjénhez még Érkenéz és Érselénd is hozzátartozik, valamint Feketefalu (Újsemjén) is, amelyeket az elmúlt huszonkét esztendőben, az adott a lehetőségekhez mérten, szintén igyekezett felzárkóztatni.

Érsemjéni rendezett porták nyáron

Érsemjéni rendezett porták nyáron

A Tiszta udvar, rendes ház program és annak kivitelezése 2001-ben született meg, ennek létjogosultságát tanácsi határozat is szavatolja. A program keretében létrehoztak egy díjat is „A legszebb porta” elnevezéssel, amelyet minden esztendőben a faluünnep alkalmával osztanak ki. A díj első helyezése három, a második kettő, a harmadik egy év adómentességet biztosít a szép, rendezett porták tulajdonosainak. Az ösztönző kezdeményezésnek meg is van az eredménye, ugyanis tisztább, gondozottabb községet aligha találni szerte az Érmelléken.

Ennek megfelelően, illetve a faluképet folyamatosan formáló, alakító, mindig tettrekész polgármestert joggal emlegetik e vidék lakói „az Érmellék polgármesterének”. Az elmúlt évtizedek létesítményeinek se szeri, se száma. Érsemjén faluképe ma példaértékű minden településen. Sokszor elhangzik, hogy egy község közművesítéséhez, rendezettségéhez egy elöljárónak több mandátumra van szüksége. Ez valahol meg is állja a helyét. Azonban sok választott ember már az első megbízatása idején elbukja választói bizalmát, esélyt se adva ezáltal önmagának egy hosszabb regnálásra.

Az elismerés egy Deák Árpád által készített kompozícióból és egy plakettből áll. Balázsit arról kérdeztük, jár-e vele valamilyen kiváltság, mire az elöljáró csak annyit mondott, hogy minden elismerésnek örül, amelyet polgármestersége ideje alatt neki szántak. Kiváltsággal egyik se jár, de valamennyi kötelez, és ő ezután is minden kötelezettségnek eleget fog tenni, éppen úgy, mint eddig.

Sütő Éva