Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az EMNP is gyűjtést szervez egy másik Szent László-szoborra

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetének elnöke a Szent László Napok alatt működő közéleti sátor hármas tevékenységéről tartott sajtótájékoztatót tegnap.

Az EMNP is

Az EMNP nagyváradi székházában mutatta be Csomortányi István Bihar megyei elnök a Néppártnak a Szent László Napok idejére felállított közéleti sátrának feladatait, amelyek három pontban fogalmazhatók meg: honosítással kapcsolatos informálás, Szent László lovas szobrának felállításáért induló gyűjtés, valamint a magyar nyelvhasználat problémái.

Az EMNP mindenkit arra buzdít, hogy a 2018 májusában, Magyarországon megtartandó országgyűlési választások alatt adják le levélszavazataikat, és ennek érdekében regisztráljanak a választói névjegyzékben, és frissítsék az adataikat, amennyiben szükséges. Mindezeket a közéleti sátorban megtehetik.

A Szent László lovas szobrának felállításáért indult közös akció 2015-ben vette kezdetét, és egy májusi lakossági fórum keretében Bihar megye minden egyes politikai pártja egyetértett a kezdeményezéssel, de sajnos tavaly a szobor ügye „hídügyekkel lett félresiklatva” – fogalmazott Csomortányi. Nagyvárad összesen hat hídja közül öt visel román kötődésű nevet, és csupán a központi híd viseli tavaly óta Szent László nevét, Podul Sfântul Ladislauként. A prefektúra azonban ezt a nevet is elutasította volna, azonban az EMNP Diszkriminációellenes Tanácshoz eljuttatott beadványa elmarasztalta a prefektúrát, és a fellebbezésének sem adott helyet a megyei törvényszék.

A Néppárt tehát ismét napirendre tűzi Szent László lovasszobor-állításának kérdését, és szombaton 16 órától indítja el a kivitelezéshez szükséges anyagi háttért biztosító adománygyűjtő akcióját. Az elképzelések szerint, a városrendezés szabályainak megfelelően, a szobor Nagyvárad Főterén (Piaţa Unirii) kapna helyet.

Az EMNP közéleti sátrában ugyanakkor, vasárnap 16 órától, a Nagyváradon tizenkét éve zajló nyelvi-jogi küzdelemmel kapcsolatban várnak beszélgetőpartnereket, akik több információt kaphatnak egyebek mellett a városháza passzivitásáról a magyarra le nem fordított formanyomtatványokat illetően, valamint megoszthatják véleményüket, és akár felajánlhatják segítségüket a körülbelül 250 oldalt megtöltő hivatalos dokumentumanyag lefordításában.

Szamos Mariann

 

Helyreigazítás a Szent László-szoborra való gyűjtés kapcsán

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete a Reggeli Újság június 23-i lapszámában „Az EMNP is gyűjtést szervez egy másik Szent László-szoborra” címmel megjelentekre a következőket tartja fontosnak „hibaigazítás” gyanánt rögzíteni:

A sajtótájékoztatón elhangzottakat a megjelent írás hűen adja vissza, azonban az írás fölött megjelent címnek semmi köze nincs az előbbiekhez. A feltételezés, miszerint egy „másik” szoborra történt volna gyűjtési kezdeményezés hamis és félrevezető.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem másik, vagy egyéb szoborra gyűjt, hanem Szent László királyunk Nagyváradon felállítandó lovasszobrára, melyből nyilvánvaló módon csakis egynek kell elkészülnie.

E kezdeményezésünk teljesen természetes, hiszen szervezetünk a kezdetektől fogva meggyőződésből és nyíltan kiállt a városalapító szent király lovasszobrának felállítása mellett.

Egyúttal fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy a Deák Árpád szobrászművész lovasszobor-makettje alapján elkészülő majdani alkotás méltó emléket állít majd Szent László királyunknak és az alkotó személye erre nézve garanciát jelent mindannyiunk számára.

Továbbá fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy Szent László lovasszobrának egyedüli méltó helye a város szívében, a Szent László téren képzelhető el, és ezzel kapcsolatban létezik kivitelezhető, a város többsége számára elfogadható megoldás.

Ugyanúgy fontos elmondanunk, hogy a lovasszobor felállítása több mint másfél évszázados álma Nagyvárad polgárságának, mely álom megvalósításának ügye közös ügy, amit senki – a politikusokat is beleértve – nem sajátíthat ki magának.

Minél többen veszünk részt a szoborállítás körüli feladatok megoldásában, minél többen járulunk hozzá annak létrejöttéhez, annál értékesebbé válik közösségünk számára, annál erősebb jelképpé válik a város teljes lakossága előtt.

Végezetül mindenképpen érdemes felhívni a köz figyelmét egy furcsa „véletlenre”: a szervezetünk által megtartott sajtótájékoztatót követő percekben rögvest megjelent egy válaszközlemény is, mely arról kívánta meggyőzni az olvasókat, hogy a lovasszobor elkészítésének ügye már megoldódott.

Bízunk benne, hogy nem tért vissza a besúgók és bértollnokok ’89 előtti dicstelen ideje.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája