Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az EMI szerint Csűry István Pap László útjára lépett

Január 18-án a hegyközpályi református templom udvarán avatták fel Horthy Miklós fiatalon légi szerencsétlenségben elhunyt fiának, Horthy István repülős főhadnagynak a mellszobrát. Az eset nagy visszhangot keltett a bihari közéletben, voltak, akik ellenezték a szoborállítást, míg mások ádáz közdelembe kezdtek a Horthyak nevének tisztára mosása érdekében. A legújabban kialakult vita legalább annyira kettős, mint a Horthy-korszak megítélése. Azonban figyelemre méltó, amiképpen a Horthy-pártiak vehemens arroganciával utasítanak rendre mindenkit, aki nem vagy nem teljesen ért egyet velük. Most éppen a királyhágómelléki református püspöknek mondják meg, szerintük hol a helye.

az emi

Az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetének elnöksége tegnap dörgedelmes közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, mert: „számos sajtótermék az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetéhez kötötte az eseményt”.

„A kormányzó idősebbik fia személyes példamutatással járt elől, és adta életét annak a Magyarországnak az ideáljáért, ahol a hazaszeretet erény és nem bűn, ahol a teljesítmény és a munka számít értéknek, nem az ügyeskedés, és ahol a nemzet egysége nem csupán kampányszólam, hanem a szétszakított ország újraegyesítésének valósága. A huszadik században egyetlen magyar vezetőt sem szerettek és becsültek annyira, mint Horthy Miklóst. A kormányzó (a közleményben egyébként folyamatosan nagybetűvel írták a kormányzót – szerk. megj.) vetett véget az első világháború utáni vörös diktatúra terrorjának és mentette meg hazánkat a teljes megsemmisüléstől. A Horthy-korszak állította talpra a feldarabolt haza gazdaságát, oktatását és művelődését és a kormányzó adta vissza a Trianonban megalázott nemzet önbecsülését. Hitet adott és reményt. És, hogy valóban így volt, bizonyságul ott állnak a városunk 1940-es »hazatértekor« készült korabeli felvételek. Sem azelőtt, sem azután annyi ember nem ünnepelt, nem bizakodott és nem remélt szebb jövendőt Váradon” – olvasható az EMI közleményében.

A kommüniké folytatásában hangnemet váltanak és azt írják: „aki a Horthy családot gyalázza, a magyar nemzetet és annak méltóságát gyalázza. Aki a kormányzó emlékét gyalázza, egy sorba iratkozik Rákosival, Benessel, Titoval, Ceauşescuval, és a háború utáni kommunista rezsimek véreskezű diktátorainak történelemhamisító gyakorlatának folytatója lesz. Éppen ezért fogadtuk értetlenül és megdöbbenve Csűry István királyhágómelléki református püspöknek a napokban egy román napilapnak (a Jurnal Bihorean kérte ki a református püspök véleményét a hegyközpályi szoborállításról, de elfeledkeztek nevén nevezni a gyermeket – szerk. megj.) adott nyilatkozatát. A hivatalban lévő református püspök nem csupán elhatárolódott a Horthy család kultuszától, hanem a jól ismert hazugságokat szajkózva kért bocsánatot a többségi románságtól, és a váradi zsidóság ellen elkövetettekért is a kormányzót tette felelőssé” – írják a nagyváradi EMI-sek.

„Hab a tortán, hogy saját szolgatársát is megtagadva a hegyközpályi Katona tiszteletest egyenesen bolondnak próbálta beállítani a román újság hasábjain, akit nem kell komolyan venni, hiszen a történelem mellett másik szenvedélye az ufó-kutatás”.

„Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Csűry István román sajtónak tett nyilatkozatával egyértelműen a ’89 előtti kollaboráns besúgópüspök, Pap László útjára lépett. Ha szemernyi bizalmunk is maradt volna az Egyházkerület fegyelmi bizottságában, nem haboznánk az ügy kapcsán eljárást kezdeményezni” – írták közleményükben nagy bátorságra és erős meggyőződésre valló módon az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetének vezetői.