Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az elsősegélynyújtás lényegéről

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai és tanárai az elmúlt hónapban csatlakoztak a Romániai Máltai Segélyszolgálat nagyváradi csapatához – az önkéntesség és a segítségnyújtás jegyében. Az ifjú önkéntesek már eddigi munkájuk során is számos programot szerveztek, amelyeknek visszhangja önbizalomra buzdította őket.

Április 16-19. között részt vettek a máltaisok által megrendezésre került elsősegélynyújtó képzésen, amelyet Vas-Klein Zsolt tartott. Az életmentés elméleti részét kemény munkával és kellő figyelemmel sajátították el, amit hosszadalmas gyakorlat követett.

Többek között megtanulták az égési sérülések kezelését, a törések és húzódások ellátását, bekötözését, az elsősegélyeszközök használatát és a sürgős estekben való helyzetfelismerést. Ez a megszerzett tudás mit sem ér önuralom és koncentrálóképesség nélkül. Ezekben a napokban kemény erőfeszítéssel rájöhettek arra, hogy az alaposság fontos szerepet játszik egy sérült ellátásában.

Az elsősegélyt nyújtó ember feladata, hogy a segítség, a mentőszolgálat érkezéséig az adott személy fizikai épségét biztosítsa. A diákoknak szembesülniük kellett azzal, hogy a tanultak fontos szerepet töltenek be a mindennapi életben, így mindenkit buzdítanak a hasznos ismeretek elsajátítására és gyakorlására. A résztvevők nagy lelkesedéssel és odaadással gyakorolták a tanultakat egymáson.

A záróvizsgára nagy izgalommal készültek, amelyen sikeresen teljesítettek, bizonyítva életmentést szolgáló tudásukat. Minden résztvevő boldog megelégedéssel vehette át oklevelét.

A képzés teljes időtartama alatt a diákok átérezték és felismerték annak fontosságát, hogy  „ … az élet nemcsak egyszerű játék, hanem igazi megpróbáltatás. Ezért minden helyzetben helyt kell állnunk és talán életeket is kell mentenünk.”

E. Balog Gyöngyvér, X. A