Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az elhunytakra emlékeztek

Először a Gerliczy-, majd a Markovits-kápolnánál imádkoznak elhunytjaikért az egykori Olaszi temetőben a nagyváradi hívek Fodor József plébános általános helynök nagyprépost és Kóhr Balázs plébános kanonok vezetésével.

A Gerliczy-kápolna oldalánál mécsesek égtek, odabenn és a kápolna előtt is gyülekeztek a hívek, akik Fodor József beszéde után átvonultak a Markovits-kápolnához, ahol imával emlékeztek meg az elhunytakról. „Az ember szerencsétlen nagyravágyásának köszönhetően elveszítette Isten barátságát, amikor elkövette a bűnt, és ezért Isten büntetését vonta magára, visszatérsz a porba, olvasható az írásokban” – mondta Fodor József tisztelendő a Gerliczy kápolnában. Isten ezután sem feledkezett meg az emberről, a teremtett világot minden kincsével meghagyta neki, míg vissza nem tér a porba. A visszatérés nem száműzetés és büntetés, hanem visszatérés az atyai házba, idézte Szent II. János Pál pápát. „Ma azért jöttünk a temetőbe, hogy felidézzük azok emlékét, akik visszatértek az atyai házba” – mondta a nagyprépost, majd megemlékezett az elhunyt szülőkről, házastársakról, elhunyt gyermekekről, rokonokról, barátokról, ismerősökről is.

Az elhunytak sírján elhelyezett virág életük szépségét szimbolizálja, az értük gyújtott mécses az örök világosságot, és egyetlen ajándékunk, amit még adhatunk nekik, imádkozunk érettük, mondta Fodor József, aki azt is hangsúlyozta: egyházuk engedélyezte, hogy Mindenszentek ünnepe estéjétől nyolc napon át mindazok, akik meglátogatják a  temetőt vagy a  templomban imádkoznak Miatyánkot, Hiszekegyet és Üdvözlégyet, teljes búcsút nyerhetnek, amit felajánlhatnak az elhunytakért.

F. N. L.

Megemlékezés a Gerliczy-kápolnában

Megemlékezés a Gerliczy-kápolnában