Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Az egységépítéshez magunkból kell kiindulni”

Kedden ökumenikus szertartással folytatódott az egyetemes imahét a Nagyvárad-Olaszi református templomban. Az ünnepség keretében különböző felekezetek lelki vezetői, különböző nyelveken, más-más vallási hagyományoknak megfelelően, de egyazon Istenhez fohászkodtak, közösen. A beszédek visszatérő gondolati szála az volt, hogy az embernek előbb a Jóistennel és önmagával kell megbékélnie, mielőtt más emberekkel, embercsoportokkal megteremthetné a békés együttélést.

az egysegepiteshez 1

Az ünnepi istentiszteleten házigazdaként Veres Kovács Attila váradolaszi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki az Apostolok cselekedetei 9. részének 17. és 18.-ik versei alapján arra mutatott rá, milyen lelki nyomorba dönthetik az embert az előítéletek. „Próbáljunk másképp indulni a világ és egymás felé, tanuljuk meg félretenni az előítéleteket. Nekünk kell továbbvinnünk azt az üzenetet, amelyet Isten a mai napon is a szívünkbe ír” – fogalmazott.

A vendéggyülekezetek részéről elsőként Böcskei László, római katolikus megyéspüspök szólalt fel. „Ilyen alkalmakkor a keresztények egységéről, az egység felé vezető útról szoktunk beszélni. De ezt az utat kezdjük azzal önmagunkban tisztázzuk a kereszténységtudatot. Hogyan nyilvánul meg életünkben a krisztusi életkép, mire vezet a keresztény értékrend? Az embernek magából kell kiindulnia ahhoz, hogy egységet építsen” – hangsúlyozta Böcskei László.

Virgil Bercea görög-katolikus püspök arról beszélt, hogy a szeretet egyesíti a keresztényeket, de ezt a szeretet csak akkor adhatják tovább embertársaiknak, ha maguk is készek napról napra megújulni, és életüket alávetni az Úr akaratának. Az ökumenikus imaalkalmon sokéves kihagyást megtörve, örvendetes módon ismét képviseltette magát a román ortodox egyház, Dumitru Megheşan személyében, aki prédikációjában arra mutatott rá, hogy a Krisztusban való újjászületés kulcsa az irracionalitás levetkezése.

A szertartás keretében emellett beszédet és imát mondott a református templomban Nagy Dávid, a nagyváradi Messiáshívő Zsidó Közösség rabbija, aki a héber nyelvű bibliai szövegek mélységéről, a különböző fogalmak közötti átcsengésekről, és a héber betűkben rejlő számok által megadott utalásokból adott érdekfeszítő ízelítőt az olaszi gyülekezetnek. Ugyanakkor rámutatott, hogy az elhangzott prédikációk közös pontja maga Krisztus volt, és azért imádkozott, hogy mindenki olyan emberré válhasson, aki elmondhatja magáról: Krisztust a szívében hordozza.

Mátyás Attila az evangélikus egyház részéről arról beszélt, hogy az emberi szív nem csak fizikai, hanem lelki okokból is megbetegedhet, és ilyen esetekben késznek kell lenni a Krisztusban való folyamatos megújulásra, a „szívcserére”.

„Egy megterhelt, megtört, vagy békétlen lelkű ember, aligha tud helytállni a munkában, a családban és az élet más frontjain. Krisztus üzenete ezért arra késztet, hogy a saját lelkünket fordítsuk az Isten felé. Ha az én lelkem megbékélt, akkor tudok csak embertársaimmal egységben, békében, kiteljesedve élni” – fogalmazott Molnár Imola unitárius lelkipásztor.

Ezzel az üzenettel csengett egybe, a pünkösdista gyülekezetek képviseletében jelen levő Laurenţiu Păşcuţ és Timotei Hulzan lelkészek üzenete is: „a másokkal való megbékélés, az Istennel és önmagunkkal való megbékéléssel veszi kezdetét”.

A szertartáson zenei momentumokkal közreműködött Nagy Judit vallástanárnő az őssi református templomtól és Józsa Domokos, a szőllősi római katolikus templom kántora, valamint a görög-katolikus teológia énekkara. Az ünnepség végén a hirdetések rendjén elhangzott, hogy az imahét keretében összegyűlt perselyadományokat, az egyházi vezetők közös döntése nyomán a felekezetektől független tenkemocsári  (Dumbrava) idősotthon megsegítésére ajánlják fel.

Szombati-Gille Tamás