Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az árvízkárosultaknak gyűjtöttek – Átadták a bihari reformátusok adományait

A Bihari Református Egyházmegye nem először tett tanúbizonyságot arról, hogy amiképpen magyarországi testvéreink mellettünk állnak, úgy az egyházmegye tagjai is segítenek, ha arra szükség van. A június közepei dunai áradás károsultjainak megsegítésére a vasárnapi perselypénzt jótékony célra ajánlották fel az egyházközségek.

A hívek meghallották a hívó szót, és lelkükre vették a segítség lehetőségét, így meglepően sok pénz, 28 ezer lej gyűlt össze. Az adományt kedden Debrecenben adta át Mikló Ferenc, a Bihari Református Egyházmegye esperese, Bődi Kálmán főgondnok, Boros István főjegyző, Kerekes József aljegyző és Kovács Zsuzsanna, az esperesi hivatal irodavezetője. A bihari magyarok által összegyűjtögetett pénzt a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke, Pál Sándor vette át.

a legkisebbek

A szeretetszolgálat debreceni székhelyén a sajtó jelenlétében kerítettek sort az adomány-átadásra. Ezt megelőzően azonban Pál Sándor kuratóriumi elnök ismertette a szervezet szerteágazó tevékenységét, kiemelve fontos szerepüket a Duna áradása okozta védekezésben. A kárpát-medencei magyarság sem nézte tétlenül a magyarországiak küzdelmét, aki csak tehette, segített, ahogy tudott. Mint elhangzott, nemcsak Biharból, hanem az elcsatolt területeken élő közösségektől is érkezett és érkezik adomány a szeretetszolgálatnak, továbbá a diaszpórában élő magyarok is tevékenyen hozzájárulnak a református segélyszervezet céljai megvalósításához. Pál Sándor elmondta, az áradás utáni munkálatok egyik fő eleme az érintett ingatlanok rendbetétele. Győrújfalutól Bajáig tárgyalnak érintettekkel, akiknek segíteni fognak a helyreállításban.

Mikló Ferenc bihari esperes, nagyszalontai lelkész az összefogás fontosságát emelte ki, és azt, hogy az adomány a sok kicsi gyülekezet tagjainak fillérjeiből gyűlt össze. Megható volt látni, hogy százlelkes gyülekezetek is hozzáadták a magukét. Fontos, hogy mi is segíthessünk, ha szükség van rá, és ne csak várjuk a segítséget. Ez az újabb akció ismét bebizonyította, nemcsak azt várjuk el, hogy az anyaországiak felelősséggel gondoljanak ránk, hanem mi is felelősségtudattal viseltetünk anyaországi testvéreink felé. Az adománygyűjtési akció főszervezője, Mikló Ferenc esperes megelégedéssel nyugtázta, hogy az egyházmegyéjében összegyűjtögetett pénz jó helyre kerül és nemes célt szolgál.

az arviz

Pál Sándor, Mikló Ferenc, Bődi Kálmán és Boros István a református szeretetszolgálat debreceni irodájában

Az összegyűlt pénz átadásakor Mikló Ferenc kiemelte, hogy az árvízi helyzeteket sokszor átélt Fekete-Körös völgyi magyarság jeleskedett az adományozásban, de kitett magáért Nagyszalonta, Nagyvárad és környéke, valamint a Hegyköz is.

Borsi Balázs

 

Az adományozó gyülekezetek (zárójelben az összegyűlt összeg): Ant (100 lej), Árpád (50), Belényes (920), Belényessonkolyos (500), Belényesújlak (2000) Bihar (250), Biharfélegyháza (500), Biharszentjános (1485), Biharvajda (150), Bors (100), Erdőgyarak (650), Élesd (1100), Feketeerdő (500), Fugyi (360), Fugyivásárhely (500), Gyanta (600), Hegyközcsatár (350), Hegyközpályi (200), Hegyközszáldobágy (260), Hegyközszentimre (50), Jákóhodos (600), Kisnyégerfalva (1150), Köröskisjenő (200), Köröstárkány (440), Kügypuszta (100), Magyarkakucs (100), Magyarremete (650), Mezőbaj (500), Mezőtelegd (750), Mezőtelki (150), Nagyszalonta (1500), Nagyszántó (450), Nagyvárad-Biharpüspöki (500), Nv.-Csillagváros (500), Nv.-Hegyalja (100), Nv.-Olaszi (1051), Nv.-Rét (400), Nv.-Rogériusz (1300), Nv.-Szőllős (750), Nv.-Újváros (1250), Nv.-Velence (885), Nyüved (200), Örvénd (200), Paptamási (500), Pelbárthida (170), Pósalaka (100), Rév (250), Siter (200), Szalárd (200), Tamáshida (500), Tenke (100), Toldinagyfalu (400), Várasfenes (1000). Összesen: 27 771. Átadva: 28 000.