Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az aradi vértanúkra emlékeztek Nagyváradon

A 164 éve, október 6-án kivégzett aradi vértanúk emléke előtt hajtottak főt a nagyváradiak tegnap délelőtt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) által szervezett megemlékezésen.

a vilag (7)

A váradolaszi református templom megtelt hívekkel. Az esemény keresztelővel indult, majd Nagy István teológiai professzor, a nagykőrösi tanítóképző nyugalmazott dékánja hirdetett igét. Az alapigét a János írása szerinti evangélium 12. fejezetének 24. és az azt követő két verséből merítette: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem is szolgál, engem kövessen.” Az igehirdető Jézus szenvedéseiről beszélt, annak gyümölcséről, mintegy párhuzamot vonva az aradi vértanúk mártírhalálával, amely nem volt hiábavaló. Példát mutatott, termést hozott, mint a meghalt búzaszem, melyből új élet fakad. Az áldozat és az áldozatos élet témáját boncolgatva kifejttette, nem mindegy, hogy valami áldozatául esünk vagy áldozatot hozunk valamiért. „A gabonamag a rög alá kellett kerüljön, hogy megsokszorozódjon, de az a baj, hogy a mai generáció fölfelé igyekszik. Pedig sokszor elfeledjük, hogy csak a mélység fölött van magasság” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a közömbösséget kizárólag az áldozatos élet felvállalásával lehet legyőzni. „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját” – figyelmeztetett.

Az igehirdetést követően F. Márton Erzsébet színművész Juhász Gyula Vértanúk című költeményét szavalta el, majd Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke szólalt fel. Mint hangsúlyozta, 14 éve nem hiába hozták létre a Partiumi Keresztény Egyetemet, majd a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) önálló, magyar nyelvű felsőoktatási intézményt a magyar oktatási és művelődési élet bástyájaként. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ha oly sokan elmennek Erdélyből, gyengül az itthon maradottak ereje. Tőkés a belső ellentéteket felhozva arra is kitért, hogy az RMDSZ ugyancsak tegnap délután szintén a váradolaszi templomba szervezte meg az aradi vértanúkra való megemlékezését. „Ilyen 23 éve nem fordult elő. Olyanok akarnak a templomba bejönni, és itt ünnepelni az egyház fényében magukat, akik ellopták az egyház vagyonát, akik 310 millió forintot loptak el egyházunktól, az Ady-központtól, és a mai napig közel egymillió euróval nem tudnak elszámolni. Nem fér meg a hamisság az igazsággal, az aradi vértanúk nem azért haltak meg, hogy ők politikai tőkét kovácsoljanak belőle” – fogalmazott Tőkés, hozzátéve, hogy forognak a hősök a sírjukban, ha az utódaik az ő emléküket nem kegyelettel és méltóképpen ünneplik.

Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult, majd a hívek átvonultak a Nagyváradon született és Aradon mártírhalált halt Nagysándor József honvédtábornok emléktáblájához, ahol a szervezők ünnepi beszédei és az alkalomhoz illő hazafias dalok (Dévai Nagy Kamilla énekművész és a Nagyváradi Dalnokok énekeltek) után megkoszorúzták az emléktáblát.

Sükösd T. Krisztina