Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az alpolgármester jelenti

A múlthét végi rendes havi tanácsülés keretében az alpolgármesteri beszámoló nemcsak a szebb, tisztább városkép kialakításáról szólt. Karsai Attila összegezte a hulladék-, illetve az ivóvíz gazdálkodás esetében elért eredményeket, illetve a még fennálló gondokat is.

Köztudott, hogy Érmihályfalván a háztartási hulladék elszállításáról és tárolásáról a nagykárolyi BioFlorisal cég gondoskodik. Hozzávetőlegesen 2.820 háztartás rendelkezik szerződéssel. A szerződések alacsony számának következménye, hogy létrejöttek nem ellenőrzött szemétlerakó helyek is. Ez a jelenség jellemző mind a belterületekre, mind a külterületekre egyaránt – beleértve az erdőket is. Ezeknek a zónáknak a megtisztítása folyamatosan történik. Már nincsenek illegális „gyűjtőpontok”, de szemetet még találni mindenütt: a mezőkön, az erdei és mezőgazdasági utak szélén, az utcák végében, stb. Az előző években kirótt büntetéseknek köszönhetően, ez a jelenség csökkenő tendenciát mutat.

 

A város határában, 2014-ben helyezték üzembe az újrahasznosító hulladékválogató  és -komposztáló állomást, és megkezdődhetett a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladékválogató szolgáltatója az aradi illetőségű SC ASA Servicii Ecologice SRL, az e cég által megkötött szerződések aránya Érmihályfalva lakosságának a szintjén mindössze nyolc százalék.

Sikeresnek bizonyult egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési akció is. Tekintettel arra, hogy a résztvevőket különböző új elektronikai cikkekkel jutalmazták, igen aktív volt részvétel a lakosság körében. A két akció alkalmával 7,4 tonna elektromos hulladék gyűlt össze. Sikeres volt továbbá a használt étolajt első gyűjtő akciója is, melynek során 60 liter olajat adott le a lakosság.

Karsai Attila

Karsai Attila

Az állati tetemek elszállításáról a SC Alvi Serv SRL cég gondoskodik. A szolgáltatás az igénylés 48 órán belül történik meg. Ameddig nem sikerül létrehozni Érmihályfalván egy gyűjtőrendszert az állati eredetű hulladékok ideiglenes tárolására és szállítására, addig a fent említett cég tölti be ezt a feladatot.

Újrahasznosítható hulladékgyűjtés

Újrahasznosítható hulladékgyűjtés

A környezetvédő önkéntes csoport feloszlása nagy veszteség a város számára. A civil szervezetek bevonása és aktív részvétele a környezetvédelmi problémák megoldásában nagyon fontos szempont volt, jótékony hatással bírt a lakosság környezetvédelmi érzékenységének kialakulására, létrehozva egy úgynevezett „ellenzéket”, mikor fontos döntésekre került sor. A környezetvédelmi csoport tagjai aktívak maradtak még így szervezetlen formában is, de kisebb hatékonysággal dolgoznak együtt más szervezetekkel.

Az erdők illegális kivágását még 2014-ben sem sikerült teljesen elfojtani

Az erdők illegális kivágását még 2014-ben sem sikerült teljesen elfojtani

Az erdők illegális kivágását még 2014-ben sem sikerült teljesen elfojtani – áll a továbbiakban Karsai beszámolójában –, annak ellenére sem, hogy a helyi rendőrség, valamit a székelyhídi erdészeti központ képviselői nagy erőfeszítéseket tettek a helyzet normalizálásáért.

Az ivóvíz gazdálkodást illetően az alpolgármester beszámolójából kiderül, hogy a környezetvédelmi minisztérium egyezménye értelmében 2014-ig 96 százalékban sikerült az ivóvízhálózat rehabilitálását és bővítését megvalósítani. Miután a tavalyi év folyamán sikerült ellátni vízművet egy új vízszűrő rendszerrel, a fém- és a mangán aránya a vízben nem lépte túl a megengedett mennyiséget. Így az ivóvízellátás mennyiségileg és minőségileg is normális keretek között valósulhat meg. A két évvel ezelőtt megvásárolt áramfejlesztő felszerelése és üzembe állítása után, 2014-ben már nem volt kimaradás az ivóvíz szolgáltatást illetően az áramszünetek miatt.

Azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek csatlakoztak a városi ivóvízhálózatra, a tavalyi évhez viszonyítva nőtt. A szerződések száma 138 háztartással növekedett – áll Karsai Attila jelentésében.

Sütő Éva