Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az állam figyeljen oda polgáraira

Tevékenységi beszámolót tartott tegnap Szabó Ödön parlamenti képviselő (képünkön), a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. Négy aktualitást említett sajtótájékoztatóján, az egyik a szociálisan hátrányos helyzetben levő gyermekek iskoláztatási problémájának lehetséges megoldása volt. Kéttípusú szociális bentlakásos intézmény létezik Romániában, a napközi és a gyermekközpont, utóbbi azt jelenti, hogy a gyámhatóság valamilyen oknál fogva elveszi a családtól a gyermeket.

dav

Szabó Ödön szerint azonban annak érdekében, hogy a családi kötelék ne szakadjon meg a taníttatás finanszírozásának hiánya miatt, köztes megoldás szükséges. Javaslata az volt, hogy olyan intézményeket működtessenek megyeszerte, ahova a szülő hét elején beviszi, hét végén pedig hazaviszi onnan a gyermekét, aki közben oktatásban, élelmezésben részesül, tisztálkodási lehetőségei adottak. Ezeket az egyházak és különféle civil szervezetek támogatnák, a kormány ugyanis azt a megoldást találta a problémára, hogy a rászorultságban lévő szülők gyermekeiket kollégiumokba írassák be. A képviselő szerint ez nem valódi megoldás, ezekért a bentlakásokért ugyanis fizetni kell. Ilyen szociális gyermekközpontok jöhetnének létre a micskei Sámuel Bentlakásban, továbbá Székelyhídon, Gálospetriben vagy Bélfenyéren. Szabó Ödön hangsúlyozta, értesüléseik szerint tervezetüket az államfő már aláírta, és átküldte kiadatásra a Kivatalos Közlönyben.

A képviselő beszámolt arról a törvénymódosításról is, mely szerinte elhomályosította az egyházi tulajdonban lévő ingatlanok adóztatását, kimondja ugyanis, hogy a plébániák és parókiák jövedelemszerző ingatlanok, tehát adókötelesek. Ez a módosítás szembemegy a korábbi törvénnyel, ráadásul az önkormányzatok is eltérő módon alkalmazzák, emiatt a képviselő szerint pontosítani kell azt, hogy ismét olyan világos legyen, mint a korábbi törvény, ezeket az ingatlanokat ugyanis az egyházak működése érdekében, nem pedig jövedelemszerzésként használják. Szabó elmondta, kérésére a javaslatot megszavazták, az államelnök írásos beleegyezését várják.

Szabó Ödön felhívja továbbá az önkormányzatok figyelmét, hogy a megyei termálvízkutak licensz-szerződése két-három éven belül lejár. Azért tartja ezt fontosnak, mert szerinte a tűzifa ára megfizethetetlenné kezd válni, de a termálvízzel való fűtés lényegesen olcsóbb, zöld energiaforrás, ráadásul könnyen elérhető, hiszen az önkormányzatok saját cégeiken keresztül kérhetik a termálvíz hasznosítását lakossági szolgáltatásokra.

A képviselő arról is beszámolt, hogy a Román Posta újraköttette a postások szerződéseit, így nyolc óráról hat, illetve négy órára csökkent a kézbesítők munkaideje. Szerinte ez azért nagy probléma, mert a kis települések postás nélkül maradhatnak, ilyen munkakörülmények mellett ugyanis kevesen lesznek, akik ezen a területen szeretnének dolgozni. Szabó Ödön arra kérte a kormányt, nézze át ezt a módosítást, hogy a kis települések se maradjanak postai szolgáltatás nélkül, szerinte ugyanis ez az intézmény az állam stratégiai eszköze a közinformációk továbbadatásában.

Kiss Erzsébet Janka