Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Átvették az egyházi megbízást a hitoktatók

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitóktatói számára már megszólalt az iskolába hívogató csengő. Nagyváradon találkoztak az egyházmegye területén tevékenykedő katekéták 2017. szeptember 7-én, csütörtökön, az Egyházmegyei Katekétikai központban, hogy átvegyék Böcskei László megyés püspöktől a 2017/2018-as iskolai évre szóló hitoktatási megbízást, szaknyelven a missio canonicat. Kiss Albert főesperes, egyházmegyei tanfelügyelő köszöntötte a hittan tanárokat, majd az egyházmegye főpásztora biztatta és bátorította a katekétákat az új iskolai év kezdetén, tevékenységük fontosságát hangsúlyozta, de említést tett az előttük álló új kihívásokról is. Amint a kánai menyegzőben a Szűzanya arra intette a szolgákat, hogy bizalommal töltsék meg a korsókat vízzel, ugyanúgy a hitoktatóknak is bizalommal kell a hitletéteményt továbbadni a diákoknak, annak megérleléséről és gyümölcsöztetéséről maga az Úr Jézus gondoskodik. Szó esett az elmúlt napokban Kolozsváron megszervezett egyházmegyeközi katekétikai tanácskozásról, ennek eredményeiről is, illetve az elmúlt iskolai évben elért olyan sikerekről, amelyek nem csak a nagyváradi, hanem a többi erdélyi magyar nyelvű római-katolikus egyházmegyéket is érintik. Az egyik ilyen, az új 5. osztályos hittankönyv szerkesztése, amelyet részletesen Benedek Ramóna, a tankönyv szerkesztésének egyik fő előmozdítója mutatott be. A találkozó az időszerű kérdések megtárgyalásával zárult.

atvettek