Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Átvette az önkormányzat a bazilikát

A nagyváradi önkormányzat használatába került a római katolikus bazilika, az erről szóló döntést februári ülésén hagyta jóvá a megyeszékhely önkormányzati képviselőtestülete.

A bazilikát az ingatlankezelőség javaslatára vette 15 évre ingyenes használatba az önkormányzat. A több mint 250 éves műemlék a legnagyobb barokk stílusú bazilika Romániában, és amellett, hogy szertartásokat tartanak benne, turisztikai célpontként is szolgál. A határozat indoklása szerint ahhoz, hogy növeljék a római katolikus bazilika turisztikai vonzerejét, szükség van többek között az épület utcai homlokzatának, illetve a dél-keleti toronytól az apszisig tartó szakasz felújítására. Ezekre a munkálatokra támogatást kérhetnek a Magyarország–Románia határon átívelő program turizmusfejlesztési alpontjánál, ehhez azonban arra van szükség, hogy az épület legalább tíz évre az önkormányzat ingyenes használatában legyen.

F. N. L.

Archív felvétel

Archív felvétel

 

Felvilágosítás a nagyváradi római katolikus székesegyházzal kapcsolatosan

Miután a sajtó hasábjain a napokban a nagyváradi római katolikus székesegyházzal kapcsolatos információk jelentek meg, az olvasóközönség és az érdeklődők további tájékoztatása céljából a következőket szeretnénk pontosítani:

2014-ben a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség elkezdte a székesegyház külső renoválását. A szükséges anyagi háttér biztosítása végett a munkálatok kivitelezése kettő, maximum három évre lett ütemezve. Mivel időközben lehetőség adódott arra, hogy a külső renoválási munkálatokat a helyi önkormányzaton keresztül uniós alapokból is támogathassák, lényegesen megkönnyítve az ilyen igényes munkával járó és a hívekre is háruló anyagi megterhelést, szükségessé vált egy jogi viszony megteremtése a székesegyház tulajdonosa és az önkormányzat között. Éppen ezért a felek egy megállapodás-szerű okmányban, amelynek hivatalos neve Igazgatási szerződés – Contract de administrare, a következő főbb pontokban fognak megállapodni: 1. Az egyház továbbra is kimondottan egyházi rendeltetésre használja a templomot a római katolikus igényeknek megfelelően és az ide vonatkozó egyházi és fegyelmi előírások szerint. 2. Az egyház biztosítja azt, hogy a templom a liturgikus cselekményeken túl is látogatható marad az érdeklődő csoportok előtt és ennek feltételeit is biztosítja. 3. Az egyház vállalja, hogy továbbra is a helyhez illő kulturális jellegű rendezvényeket szervez. 4. Az önkormányzat vállalja a fentiek támogatását és az említett alapokon keresztül fedezi a külső renoválási költségeknek egy részét.

Megjegyezni fontos még az is, hogy ezen eljárás folytán városunknak immár két római katolikus temploma rendelkezhet uniós alapból származó támogatással. Az ilyen hozzájárulások folytán csak könnyebbül az a teher, amelyet épített örökségünk megőrzésére fordítanunk kell. Egyébként templomaink felújításához szívesen fogadjuk azoknak az anyagi felajánlását is, akik szívügyüknek tartják ezen örökség megőrzését és szépítését. Minden ilyen támogatást szívből köszönünk!

Nagyváradi Római Katolikus Püspökség