Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Átváltozások Tamus Istvántól

A debreceni Tamus István képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás kedden délután a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem emeleti előcsarnokában. Linómetszetek, olajfestmények és vegyes technikával készült képek, akvarellek tekinthetők meg a tárlaton. A szemlélődő egy sokoldalú alkotóember munkásságába nyer bepillantást az Átváltozások – Pályakép című kiállítás révén, amely április 28-áig látogatható.
A kiállítást a Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) szervezte a Pro Universitate Partium Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.
A vernisszázson elsőként Sz. Horváth István, a PMMC igazgatója köszöntötte a vendégeket és tárlatlátogatókat. Üdvözlőbeszédet mondott továbbá dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, aki egyebek mellett hangsúlyozta: a Debreceni Református Kollégium 475 esztendeje alatt kitüntetett hely jutott a művészeteknek. „A képzőművészetek terén egészen új fejezetet nyitottak a kollégiumban és vonzáskörében is a rézmetsző diákok szemléltető oktatáshoz készített tankönyvi ábrái, térképei és földgömbjei. Az 1740-es évektől míves címlapok is születtek a kezük alatt a városi nyomda kiadványaihoz. A műhely a 18–19. század fordulóján élte virágkorát. Kabai Mihály, Karacs Ferenc, az Erőss-testvérek vagy a rajziskola-alapító Beregszászi Pál múltba vesző nevek, de alkotásaik ma is láthatók” – fogalmazott a rektor. Erre az erős hagyományvonalra fűzhetők fel azok a tanáregyéniségek, akik ösztönzőn hatottak a kollégiumban olyan tehetségekre, akik később neves művésszé váltak. A rektor hozzátette: Tamus István ebbe a „házba”, ebbe a „dinasztiába” került bele, és maga is tovább építi tanítványaival e sort. Elmondta: Tamus István több mindennel foglalkozó képzőművész, emellett egyesület-szervező, művésztelep-vezető és tehetséggondozó tanáregyéniség. Tavaly Debrecen legrangosabb kitüntetésével, Csokonai-díjjal ismerték el munkásságát. Dr. Fekete Károly arról is szólt: Tamus István képeiből emberség és hit árad.
A tárlat anyagát Máthé András fotóművész méltatta. Elmondta: több mint negyvenéves barátság fűzi Tamus Istvánhoz. Együtt jártak a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba, s a barátság ennyi éven át megőrződött. Mesélt arról, hogy Tamus nevével lépten-nyomon találkozni a cívisvárosban, közismert és szeretett figura Debrecenben. Pályafutása során kapott szép díjakat, ám az országos elismerések valahogy elkerülik a debreceni művészeket. Tamus István mostani váradi kiállításának anyaga a tavalyi debreceni jubileumi tárlatának úgymond kivonata. A fotóművész megjegyezte: most Váradon, ebben a szép és intim térben mutatja be a tárlat Tamus eddigi művészi tevékenységét. Az alkotónak kezdeti rajzai, első munkái is nagyszerűek. Ebből is ad ízelítőt a kiállítás. Láthatók olajfestmények, vegyes technikával készült munkák, művészi lazaságot és bravúrt tükröző akvarellek, linómetszetek, melyek során könnyedséggel oldotta meg e szigorú és nehéz technikát. Máthé András arról is említést tett, hogy jó a kapcsolat a váradi Tavirózsa Fotóklub, valamint az Euro Foto Art Egyesület tagjai és a debreceni fotográfusok között. Több rendezvényt, tárlatot szerveztek már közösen. Végül, visszakanyarodván a Tamus István-kiállításhoz, hangsúlyozta: fontos, hogy a tárlatlátogatók legyenek nyitottak és befogadók, hiszen az alkotások teljesebbé tehetik a mindennapokat.
A tárlatnyitón a művész felesége, Tamus Viktória és tanítványa, Üsth Jutta muzsikált fuvolán. Tamus István kisfia, Tamus Ármin Márk pedig a Mátyás és Kinizsi című monda előadásával örvendeztette meg a jelenlévőket.
Tóth Hajnal

Üsth Jutta és Tamus Viktória

Üsth Jutta és Tamus Viktória