Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Arany János emlékezete Nagyszalontán

A költő-fejedelem halálának 133. évfordulójáról emlékeztek a nagyszalontai református templomban az elmúlt csütörtök délután. A Nagyszalontai Református Egyházközség által szervezett ünnepségre szép számban gyülekeztek a város lakói és a diákok.

Az ünnepségre érkező Vox Pastoris egyházmegyei lelkészkórus tagjainak nagy élményt jelentett a református egyház épülő, magyar kormány által támogatott, iskolai szórványkollégium megtekintése, melyen végigvezette őket az esperes-lelkész. Sok áldást kívántak a lelkészek a jövőnek épülő iskolához.

Az istentiszteleten Veres Kovács Attila nagyvárad-olaszi lelkész a Zsidókhoz írt levél 12. részének 1. és 2. versének üzenetétbe ágyazva emlékezett Arany Jánosra, kiemelve azokat a hitvallásos részeket, melyeken át a költő hite nyilvánult meg. A családból és a szilágynagyfalui évek benyomásaiból táplálkozó, valamint életének mélységeiben megtapasztalt Isten-élményei forrásul szolgáltak költészete számára is. Így volt képes megélni lánya elvesztésének szomorú valóját is. Hagyatékában jelentős helyet foglalnak el a megvallott hitét tükröző költemények.

A prédikációt követően Mikló Ferenc esperes köszöntötte a vendégeket és a gyülekezet tagjait. A sorsában ellentétes változások következtében is erkölcseiben és életmódjában megmaradó Aranyról beszélt, aki egész életében vigasztalni és erősíteni, éleszteni akarta megtiport nemzetét, megzendítve nyelve bájait és költészetét. Emléke előtt tisztelegve, az egyház által működtetett zenei kurzus résztvevőinek hegedűjátéka következett, melyet Micula Stella zenetanárnő vezetett. Megható volt látni a gyerekek lelkesedését és hangszer-kezelésük ügyességét. A furulyások játékát Fazakas Eszter lelkész-tanárnő irányította. Zengett a hatalmas templom a fiatalok vidám játékától és énekétől. Az egyháközség fiataljai rövid összeállításban dicsérték az Urat. Maior Erneszt Dániel és Maior Ildikó, frissen kinevezett segédlelkészek munkájának elismerése volt a szép vers- és énekösszeállítás.

A Vox Pastoris énekegyüttes, a Bihari Egyházmegye lelkészkórusa, ismételten nagy tetszést aratott. Szigeti Ferenc Ernő vezetésével új lendületet vett a kórus munkája, mely változatos repertoárral örvendeztette meg a hallgatóságot.

A templomi szertartás után az Arany János szobránál koszorúzással folytatódott a megemlékezés, ahol az egyház képviselőin kívül a polgármester, az iskola és a politikai-társadalmi szervezet képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

Végezetül a házigazda esperes-lelkész nagy szeretettel köszönte meg a szolgálatokat és meghívta a vendégeket az egyház tanácstermébe ahol gazdagon terített asztal várta a lelkészkórust. Szolgálatuk elismeréséül az egyházközség ajándékok átadásával kedveskedett a vendégeknek. Soli Deo Gloria!

Nagyszalontai Református Egyházközség