Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Angyaljárás volt Váradolasziban

Több száz hívő – köztük kisgyermekek, szülők és nagyszülők – gyűltek össze csütörtökön a Nagyvárad-olaszi református templomban, hogy keresztyén szellemben, közösen ünnepeljék meg a szentestét.

Az ünnepi istentisztelet szónoka Tőkés László volt, aki a Máté írása szerinti szent evangélium második részének 11. verse alapján hirdetett igét. Mint hangsúlyozta, a mai embereknek ritkán jut eszükbe, hogy Krisztus urunk életünk legfőbb ajándéka. A csúcsteljesítményű kereskedelem elfedi a szemük elől a valóságot, vagyis azt, hogy az élet, a gondviselés és a megváltás mind isteni ajándékok. „Az egészség, gyógyulás, a szellemi értékek, a hit, a remény, az akarat mind Tőle származik, és ezért adunk ma hálát” – emlékeztetett.

A szertartáson énekkel közreműködött Kiss Tünde vezetésével a Szacsvay Imre Általános Iskola kamarakórusa. Az igehirdetést követően rövid műsort adtak elő a vasárnapi iskolások, majd a konfirmandusok betlehemese következett. Az istentiszteletet az idén is „angyaljárás” tarkította, mely során a gyülekezet által felajánlott és a presbitérium által előkészített ajándékcsomagokat kapott minden gyermek. A kiosztáshoz Kiss Huba kántor vezetésével zenei kíséretet szolgáltatott a gyülekezett fiataljainak zenekara. Az ünnepség imádkozással és a Himnusz közös eléneklésével zárult.

Sz. G. T.