Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Angliában járt Csűry István püspök

Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke április 8–12. között. Jószolgálati körútjára Antal János előadó-tanácsos kísérte el.

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-Britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-Britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója

A látogatás rendjén Csűry István püspök több előadást tartott az egyház szolgálatáról, és királyhágómelléki testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépítésére ösztönözte a jelenlévőket. A püspök egy nemzetközi értekezlet keretében értelmezte a reformáció európai egyházainak jelenlegi helyzetét, illetve részt vett a Nagy-Britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház éves közgyűlésén, melyen kiemelt napirendi pontként szerepelt a közös szolgálat kiépítése. Csűry a diakóniai és missziói munkára összpontosítva adott részletes tájékoztatást a KREK életéről a mintegy száz küldött előtt. A brit államtól független egyház képviselői érdeklődéssel követték a KREK sajátos helyzetéről szóló előadást, és segítségként ifjúsági csereprogram elindítását, királyhágómelléki lelkészek angliai tapasztalatszerzését és magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat mielőbbi elindítását ajánlották fel a Nagy-Britannia területén élő partiumi és erdélyi munkavállalók részére. További lehetőségként merült fel magyar református gyülekezetek megszervezése brit nagyvárosokban.

„Őszinte reménységgel tekintünk az egyházkerületünk előtt megnyílt missziós szolgálat elé brit protestáns testvéreinkkel karöltve” – összegezte a jószolgálati út eredményét Csűry István püspök.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata