Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Amiről nem szóltak a történelemórák

Zsúfolásig megtelt hétfőn este a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ, ahol a Polgári Magyarországért Alapítvány által támogatott Polgári esték rendezvénysorozat szervezője, a Magyar Polgári Egyesület meghívott vendége, Raffay Ernő történész tartott előadást.

Nagy József Barna, a rendezvény házigazdája és Raffay Ernő történész

Nagy József Barna, a rendezvény házigazdája és Raffay Ernő történész

Bizonyára az is vonzotta a váradi magyarokat erre az előadásra, hogy a téma olyan korszakot villantott fel és boncolgatott, amelyről a romániai magyaroknak az elmúlt évtizedekben, a kommunista éra alatt beszélni sem lehetett, az 1989-es fordulatok után pedig nagyon kevés olyan forrás vált elérhetővé, amely alapján az emberek képet alkothattak az időszakról. Ez az a korszak, amikor az első világháború idején Erdélyt, Magyarországot olyan katonai manőverek érték, amelyek alapjaiban megváltoztatták a magyarság életét. A hétfői előadás címe Erdélyi román betörés 1916-ban volt. 1916. augusztus 27-én a román hadsereg hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának. Még aznap elkezdődött a magyar határ megszállása, majd a román hadsereg lassú előrenyomulása. A nagy túlerő ellenére az egyesített osztrák–magyar seregek október végére felszabadították Erdélyt.

Raffay Ernő már előadása kezdetén leszögezte, hogy ő azon történészek közé tartozik, akik egy-egy történelmi kor bemutatásakor vállalják a tények ismertetése mellett a történtekről formált saját véleményüket is.

Az 1916-os román betörésnek nevezett hadi manőver kapcsán Raffay több érdekes és nem egyszer tragikus háttértörténetet is ismertetett. Beszélt például az akkori magyar határvadászok legyilkolásáról vagy gróf Tisza István és az akkori magyarországi vezetés védelmi intézkedéseiről, rámutatva arra, hogy a magyar területek 1916-os román megszállása diplomáciai kuriózumnak számít, ugyanis ez tulajdonképpen „hadüzenet nélküli háború” volt.

Hogy a történelem fogaskerekei mennyire kapcsolódnak egymásba, mi sem bizonyítja jobban, mint az, ahogy az előadó rámutatott olyan történelmi folyamatokra, amelyek a mai napig kihatnak az európai politikára.

(szőke)