Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Amire a lendületből futotta

A pénteki mihályfalvi tanácsülésen többek között Karsai Attila alpolgármester beszámolóját is elfogadta az önkormányzati képviselőtestület. Amint az a jelentésből kiderült, az elmúlt esztendőben is történtek pozitív változások a város arculatát illetően. Tájékoztatójában Karsai elmondja, a vállalt és rárótt feladatoknak minden tudásával megpróbált eleget tenni. A rendelkezésére álló eszközök, nem utolsó sorban az anyagiak függvényében az alábbiakat sikerült megvalósítani: az ANL-tömbházak és a vízimalom környéki zöldövezet tavaly mintegy 400 darab facsemetével gazdagodott, amelyeket az önkormányzathoz tartozó személyzet segítségével ültettek el. További kamerákkal gyarapodott a térfigyelő rendszer is, a víztározó és a sportcsarnok környékén. Sor került néhány fel nem újított utca rehabilitálására, elegyengetésére, valamint a vízelvezető árkok megtisztítására is a főutak mentén, valamint a zöldövezetek állandó karbantartása is folyamatosan napirenden volt.

A város központjában rendszeres és ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérést vehettek igénybe a mihályfalviak, amit az Egészségügyi-Szociális Központ és a Pro Humanitas Alapítvány partnerségével valósítottak meg. Ugyanakkor önkéntes véradásra is sokan jelenkeztek – több alkalommal is –, amelyet szintén a városgazda kezdeményezett és szervezett.

ami 1

Karsai Attila (középen)

Mezőgazdasági termékek adományozására is sor került, amelyekkel ezúttal a helyi Rekab Egyesület misszióját támogatták. Létrejött a városi közkórházban az évek óta szünetelő állandó orvosi ügyelet is, ahol minden hétvégén orvosi, illetve asszisztensi ellátás működik.

Szoros együttműködést alakítottak ki a település oktatási intézményeivel, hogy a gyermekek közlekedését biztonságosabbá tegyék. Ugyanakkor a helybéli termelőket, méhészeket is folyamatosan értesítik a rovarirtó szerek használatáról, valamint a törvénymódosítások miatt felmerült kötelezettségeikről.

Köztudott, hogy a városnak három legelője van, amelynek gondozása és karbantartása szintén az alpolgármester feladata. A tavalyi év során mintegy 20 ezer kg műtrágyával tették kövérebbé, termőbbé ezeket a területeket, illetve több itatóhelyet is létesítettek a jószágoknak.

A gálospetri gyermekotthon lakóinak látogatása az Egészségügyi-Szociális Központban, az idősek napja alkalmából

A gálospetri gyermekotthon lakóinak látogatása az Egészségügyi-Szociális Központban, az idősek napja alkalmából

Önkéntes munkával az erdők és a város külső területeinek a szeméttől való megtisztítását is nem egyszer bevállalta az önkormányzat, együttműködve a település két iskolájával. A római katolikus temető kitakarításánál is közreműködtek, természetesen az előbbi egyházi közösség együttműködésével, ugyanakkor a városi közterületeken lévő játszóterek hibás elemeinek kicserélése is megtörtént.

A Natura 2000 területen áthaladó biciklitúra-útvonal karbantartása is főszempont volt, együttműködve a helyi környezetvédő csapattal. Gyalogosátkelők festésére, illetve a tönkrement vagy ellopott közlekedési táblák kicserélésére, újak felszerelésére is sor került a forgalmas és balesetveszélyes helyeken. Szó esett az uniós élelmiszersegély kiosztásának megszervezéséről, valamint a Bartók Béla Művelődési Ház és a helyi bölcsőde központi fűtésének megoldásáról is. A civil szervezettekkel való együttműködésre is különös gondot fordított – Zöld Kommandó, Érmellék 2009 Fotóklub, a gálospetri Szentháromság Gyermekotthon, stb. –, ugyanakkor az állattenyésztők helyi egyesületével, az erdőtulajdonosokkal és a roma közösséggel is jó kapcsolattartás alakult ki.

A beszámolóban külön fejezetekben tárgyalja a vízhálózati, valamint a szemétgazdálkodási szektort, amelyre még visszatérünk.

Sütő Éva