Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Áldást sugárzott a kis kápolna

Vitathatatlan, hogy azokon a helyeken, ahol minden torzítás, világi spekuláció nélkül éltetik Nagyvárad alapítójának, Szent László királynak a kultuszát, a csodatételeiről is legendássá vált uralkodó alakját mai napig védelmezőnek, lelki támasznak tekintik nemcsak a magyarok, de az itt élő más nemzetiségűek is. Erre volt ékes példa az a templombúcsú, amelyet szombat délelőtt tartottak meg a Váradtól kilenc kilométerre levő Püspökfürdőn Szent László tiszteletére.

aldast 1

A kis katolikus templom kápolnájában, melyet 1883-ban építettek, jelenleg vezetékes áram sincs. A templomot rendbetétető Fejes Rudolf Anzelm, váradhegyfoki premontrei prépost-prelátus generátort szereltetett a kápolnához, hogy misék alatt mégis legyen villanyvilágítás odabenn. A kápolnát 2008-ban tették rendbe, ekkor szentelték újra, s ugyanekkor került oda Anzelm atya adományaként egy ércből készült, Szent Lászlót lovon ábrázoló szobor, Sepsi József szobrász alkotása, melyről egyre többen tartják, hogy különös áldással bír, s nemcsak a helyi katolikusok, de egy ideje a turisták is betérnek mise alatt a kis kápolnába, ahol megérintik a szobrot, és arra kérik a lovagkirályt, segítsen rajtuk, védelmezze őket. Tény, hogy a szobor nagyon szép, az is vitathatatlan, hogy különös hangulatot ad az egész kis kápolnának. Figyelembe véve az egykor híres, ma már lassan az ebek harmincadjára kerülő Püspökfürdőt, keserűen állapítottuk meg, hogy a táltos királynak bizony lesz itt dolga, hogy megvédje a pusztulástól az egykor gyönyörű helyet, mely a balkáni rablógazdálkodás miatt ma már csak egy lerobbant fantomfalura emlékeztet.

A szombati búcsún zsúfolásig megtelt a kápolna, a környék településeiről is többen átjöttek, s az ott nyaraló román turisták közül is részt vettek páran a szentmisén. Házigazdaként Anzelm főapát köszöntötte a megjelenteket. Rövid bevezetőjében rámutatott, hogy Szent László szellemi és lelki hagyatéka mai napig létező kincse a keresztény embereknek, hiszen a nagy uralkodó egész életfelfogása, hite kapaszkodónk lehet a mai értékvesztett világban. A búcsún jelenlevő papság a szentmisét a keresztényekért és a tönkretett Püspökfürdő feltámadásáért ajánlotta fel. A búcsú szónoka Rácz László nyugalmazott esperes szépen kidolgozott, lélekhez szóló beszédében nemcsak Szent László életútjáról beszélt, hanem találóan rávezette hallgatóságát arra, miért maradt fenn és érvényes László király keresztény szellemisége mind a mai napig azok életében, akik őt tekintik védelmezőjüknek.

aldast 2

Megkapóan szép és misztikus hatást keltett, ahogy a kihalt kis településen, a kiszáradt tündérrózsás tótól pár méternyire mintegy segélykérő fohászként csendült fel, és terjedt szét a néma tájon a Szent László himnusz és a miatyánk. A szentmise végén elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt is, és közösen imádkoztak a szent királyhoz, tegyen csodát, hogy a pusztulásra ítélt magyar falu ritkaságaival, természeti kincseivel megmeneküljön.

Szőke Mária