Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ahol kötelező tantárgy a szeretet

Zsúfolásig megtelt hétfő reggel a nagyváradi római katolikus székesegyház azon a tanévnyitó szentmisén, melyen a katolikus püspökség köszöntötte a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium diákjait, tanárait s az évnyitón részt vevő szülőket.

ahol kotelezo 1

Az új iskolaév első napján Böcskei László váradi megyéspüspök celebrálta az ünnepi szertartást s köszöntötte a katolikus gimnázium diákjait. A főpásztor meleg, atyai szavakkal szólt az egyházi iskola diákseregéhez, különös szeretettel köszöntve azokat a kisdiákokat, akik idén mennek első osztályba, s ezzel egy új titokzatos világ , az iskola világa nyílik meg számukra, mely ezután a második otthonuk lesz. A tanulás, a tudásvágy meghatározza az ember egész életküldetését, mutatott rá a püspök, hangsúlyozva azt, hogy a pedagógusoknak, szülőknek mekkora felelősségük van abban, hogy a diákok miként fogadják az iskolai oktatást, miket tanulnak, hogy haladnak a felnőtté válás útján. Az egyházi iskolák, így a váradi katolikus gimnázium is azonban nemcsak tantárgyakra akarja tanítani az idejáró kis- és nagydiákokat, hanem a keresztény értékek megismerésére és ezek beépítésére saját mindennapi életükben. A Szent László gimnáziumban ugyanis úgymond kötelező tantárgy a szeretet, az egymásra figyelés, ugyanis csakis ennek tükrében válik a tudás jövőt építő istenáldássá.

ahol kotelezo 2

Az évnyitó szentmisén felszólalt a katolikus gimnázium lelkésze, Szabó Ervin spirituális atya is. Ő is köszöntötte a jelenlevő diákokat, tanárokat, szülőket, s igen találóan (mondhatni interaktívan) szólt a diáksághoz, idézett olyan történeteket, melyekből kiderült, a szeretet keresése kötelezi a keresztény diákokat már az iskolapadban is, ugyanis egészen kisdiákként kell megtanulni, hogy a bajbajutottak segélykérését halljuk meg, s ne a pénz csábító csörgését, mutatott rá az iskolalelkész. Az iskolába járó diákok szülei is felkértek egy apukát arra, hogy a szülőközösség nevében mondjon köszönőt a püspökségnek és az egész tanári karnak azért az odaadó munkáért, ahogy gyerekeiket nevelik, oktatják.

Zalder Éva, a gimnázium igazgatónője vette át ezek után a szót. Idén 32 osztály indul, ebbe benne van az iskolai előkészítősök osztálya is. Az igazgató sok sikert és erőt kívánt az új tanévhez a diákoknak és a tanároknak, és megköszönte Böcskei püspöknek a nagymértékű támogatást, ahogy a püspökség részt vesz az iskola életében. A gimnázium diákjai közül néhány tehetséges fiatal versmondással, illetve egyházi és népdalok előadásával tette színesebbé a tanévnyitó ünnepséget. Ezt követően a gimnázium diákjai osztályonként sorba állva átvonultak a székesegyházból az iskolába, ahol elkezdődött az évnyitó osztályfőnöki óra.

Szőke Mária