Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Advent fényében Nagyszalontán

Advent harmadik vasárnapján ünnepi koncerttel zárult a Nagyszalontai Református Egyházközség élelmiszercsomag-gyűjtése, mely a kárpátaljai testvérek megsegítését szolgálta. A kezdeményezés a Magyar Református Szeretetszolgálathoz köthető, amelyet idén a magyar köztévé Jónak lenni jó programja is támogatott.

Mikló István Boldizsár református lelkipásztor hirdette Isten igéjét az Apostolok Cselekedetei 12. részének 1–19. versei alapján. Bevezetésként elmondta, hogy egy igehirdetési sorozat zárul a mostani alkalommal, mely az apostolok nyomán kíséri végig nemcsak a gyülekezeti igehirdetést, hanem a vasárnapi iskolások foglalkozását is. Az igei szolgálatban két kérdést járt körül az igehirdető, melyeknek örök aktualitásuk van: mit jelent a népszerűség, mit jelent az imádság ereje?

Advent fenyeben Nagyszalontan (2)

Az első kérdésre adott válaszában a történetben szereplő király, Heródes népszerűségéről és az azt megtartani akaró indokairól beszélt. Heródes – miután kivégeztette Jakabot, a Krisztust követő zsidó közösségnek vezetőjét – látva, hogy mekkora sikert ért el a nép körében, Pétert is elfogatta és bebörtönöztette. Máig érvényes, hogy egy-egy vezető ember népszerűsége érdekében vagy annak megtartásáért sok mindent feláldoz akár saját meggyőződéséből is. Sokszor észre sem vesszük, hogyan alkalmazkodunk egy közösség általános véleményéhez, igazodunk a tömegszellemiséghez.

Ezzel szemben azonban ott volt/van az imádságban kitartók, buzgólkodók közössége, akik hittek és ma is hisznek az imádságot meghallgató Isten hatalmában, erejében, sorsváltoztató gondviselésében. Azok, akik nem simulnak bele a közakaratba, esetleg kényszerítő körülmények ellenére is kitartanak hitük szilárd fundamentumán. Ahogyan tette ezt a Péterért buzgón imádkozó közösség is, melynek nyomán valóságos csodaként szabadult meg Péter tömlöcéből az angyal kivezetésével. „Mi hogyan használjuk az imádság erejét?” – hangzott el a kérdés. Talán csak mentőövként, amikor már semmi más nem használ? Eszébe jut-e a gyülekezetnek imádkozni az istentiszteletért, a szolgálattevőkért, azokért a gyermekekért, akik eljönnek, akiket elhoznak vasárnap a gyülekezet közösségébe? Hordozzuk-e mindennapi imádságainkban a gyülekezetet vagy bizonyos ügyeket?

Mikló István Boldizsár lelkipásztor kérte a kegyelem Istenét, hogy segítse az igehallgatókat buzgó imádkozóvá lenni, mert csak ezáltal épülhet a gyülekezeti közösség. Az istentiszteletet követően az adakozásra hívta fel a gyülekezet figyelmét. A perselyes adomány a kárpátaljai református testvérek megsegítését szolgálta, a lelkipásztor pedig egyúttal megköszönte a több hete zajló gyűjtés adományait.

Advent fenyeben Nagyszalontan (1)

Ezután következett az egyházközség támogatásában működő zeneoktatásban résztvevő gyermekek, fiatalok adventi műsora. A már eddig is megszokott színvonalas műsort a hegedűsök játéka foglalta keretbe. Adventi dallamok szólaltak meg a műsor kezdetén Händel egyik darabjának előadásával. Ezután a furulyások négy csoportja következett, előbb a kisebbek furulyajátékát, a középcsoportét, majd a nagyobbakét hallhatta a gyülekezet, műsoruk együttes furulyázással ért véget. Ezt követően a gitárosok kíséretében hangzottak el adventi énekek: Ami tőlünk telik, adjuk neki át; Mondd el a hegyek ormán; Lobban egy gyertya, a hegedűsök játéka pedig zongorakísérettel is kiegészült.

Köszönet a felkészítő tanároknak, Micula Stella hegedűtanárnőnek, Kepenyes Pál furulyaoktatónak, Fekete Katalin zongoratanárnőnek és nem utolsó sorban Szigeti Ferenc Ernő nyüvedi lelkipásztornak, a gitárosok felkészítőjének.

Az istentisztelet perselyes bevételét, illetve az elmúlt három hét élelmiszer- és pénzadományait (több mint 500 kg élelmiszert, valamint 4 640 lejt) december 19-én vette át a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselője. Isten áldása legyen minden szolgálattevővel és adakozóval.

Nagyszalontai Református Egyházközség