Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Áder aláírta a lex CEU-t

„Az elmúlt napokban a törvényjavaslattal kapcsolatban alkotmányos aggályok merültek fel. A rendelkezésemre álló időben megvizsgáltam a törvény alkotmányosságát és a nemzetközi szerződéseknek való megfelelését. Megállapítottam, hogy a törvénymódosítás a tanulásnak és tanításnak az alaptörvény X. cikkében rögzített szabadságát nem sérti. Hasonlóan nem sérül az alaptörvény azon rendelkezése, amely önállóságot biztosít a felsőoktatási intézmények számára a kutatás és a tanítás tartalmát és módszereit illetően” – írta nyilatkozatában a köztársasági elnök.

Ader

A törvény két új feltételt támaszt a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi tevékenységével kapcsolatban, ezek alkotmányos szabályt nem sértenek, nemzetközi szerződésbe, európai uniós irányelvbe nem ütköznek – tette hozzá.

Áder János közölte, hogy a Magyarországon államilag elismert és akkreditált egyetemeken a kutatói és oktatói munka folyamatosságát a törvényjavaslat nem érinti. „A már megkezdett magyarországi képzések változatlan feltételekkel folytathatók. Ezért a mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – fogalmazott.

A köztársasági elnök mindemellett azt írta, a törvény gyors – bár a házszabályi rendelkezéseknek megfelelő – elfogadása, a két új törvényi feltétel előírása sokakban ellenérzést váltott ki, és „jó néhányan egyetemük jövőjéért aggódnak”.

Áder kiemelte: azért, hogy senkiben ne maradjon kétség az iránt, „a Magyarországon működő külföldi egyetemeken folyó, magas színvonalú munka folytatásának feltételei továbbra is biztosítottak lesznek”, felkéri a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje meg az érintettekkel a tárgyalásokat az új törvényi rendelkezések végrehajtásához.

„Meggyőződésem, hogy kölcsönös jó szándékkal és közös akarattal a törvényben biztosított határidőn belül ez megoldható. Mindannyiunk érdeke, hogy az az érték, amely a Magyarországon működő külföldi egyetemeken az elmúlt években létrejött, tovább gyarapodjék, és a tudományos munka zavartalanul folytatódjék” – zárta nyilatkozatát a köztársasági elnök.