Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A vidéki turizmus fejlesztése

Péntek délelőtt egy újabb sikeresnek mondható projekt zárókonferenciáját tartották meg Nagyváradon Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás érdekében címmel. A projektben részt vett Kovászna Megyei Tanácsa, a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, a LAM Alapítvány, az OTP Consulting Romania, a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) és Bihardiószeg község. A program az Európai Szociális Alap támogatásával a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007–2013 keretében valósult meg azzal a céllal, hogy a vidéki turizmus fejlesztése által növelje az e területen foglalkoztatottak számát.

A projektzárón résztvevők

A projektzárón résztvevők

A konferencián a programban részvevőkön kívül olyan, elsősorban Bihar megyei, vidéki turizmusban jártas intézmények, ügynökségek és egyesületek is jelen voltak, amelyek képviselői meghívott minőségükben osztották meg véleményüket és javaslataikat a felmérések és kidolgozott stratégiák nyomán megjelenő fejlesztési és foglalkoztatási lehetőségekről az adott területen (Nagyváradi Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, stb.). Az előadások sorozatát Dr. Pásztor Gyöngyi szociológus, a kolozsvári BBTE Szociológia Tanszékének oktatója indította, aki a stratégiák kidolgozását irányította, Bihar megye szociológia statisztikáit ismertette a lakosságra, a foglalkoztatottságra, valamint a vidéki és városi turizmus tendenciáira vonatkozóan. Bihar megye számos turisztikai vonzerővel rendelkezik mind a hegyi turizmus, fürdőhelyturizmus és vidéki turizmus területén – utóbbi azonban egyáltalán nincs hasznosítva. A vidéki termelékenység a kutatások alapján viszonylag fiatal és viszonylag magas, sok, egymás mellett álló vállalkozást lehet találni. Ezen belül a vidéki turizmust illetően megállapítható, hogy a turisztikai szálláshelyek létesítésébe való befektetés növekvő számadatot mutat, viszont a turisták száma csökkenni látszik, és az egyik legnagyobb probléma a szezonalitás és a területi koncentráció (a turisztikai létesítmény zónájában nincs semmi más látogatnivaló).

Dr. Pásztor Gyöngyi szociológus

Dr. Pásztor Gyöngyi szociológus

Békési Csaba, a Bihar Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatója gratulált a projekt eredményességéhez, amely „emberi sorsokat igazított el a számukra megfelelő irányba”, és bemutatott néhány általános tendenciát a jelen turizmusával kapcsolatban, amelyekkel a fejlesztések és befektetések során számolni kell. Többek között felvázolták a Bihar megyei vidéki turizmus lehetséges bukatóit, és elmondták, hogy a projektben szereplő képzéseken jóval nagyobb hangsúlyt fektettek a gyakorlatra, mint az elméletre.

A projekt legkézzelfoghatóbb megvalósítása kétségkívül azoknak a képzéseknek az elindítása volt, amelyek a turizmus és vendéglátás területén népszerű foglalkozások elsajátítását biztosították a jelentkezőknek. Ily módon szakácsokat, pincéreket, agroturisztikai dolgozókat és angol nyelvkurzusok által idegenvezetőket képeztek ki ezekben a műhelyekben.

A konferencia második részében számos példaértékű, jó gyakorlattal (megvalósult vidéki projektekkel és vállalkozásokkal) ismertették meg a jelenlévőket.

Szamos Mariann