Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A vértanúkra emlékeztek

Pénteken délután Nagysándor József mártír tábornok emléktáblájánál gyülekeztek mindazok, akik az RMDSZ-el és a történelmi egyházak képviselőivel emlékeztek az aradi vértanúkra.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke és Bulcsu László alelnök is koszorúzott

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke és Bulcsu László alelnök is koszorúzott

Bár mind helyi rendőröket, mind csendőröket láttunk a megemlékezők mellett, az utcát a megemlékezés idejére, azaz körülbelül egy órányira sem sikerült az önkormányzatnak lezárni az autósok előtt, sőt, a koszorúzás kezdete előtt egy hölgy egy olyan helyről hajtott el autójával, ahol elvben parkolnia sem lett volna szabad.

A Himnusz közös éneklése után nagyváradi Művészeti Líceum diákjainak műsorát láthatták, s az ünnepi beszédek között is dallal, szavalattal emlékeztek a vértanúkra. Beszédet Pásztor Sándor, a Bihar megyei Tanács elnöke, Pajna Zoltán, a Hajdú Bihari közgyűlés elnöke és Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ elnöke mondott Nagysándor József emléktáblájánál.

Pásztor Sándor

Pásztor Sándor

„Nemzettudat, hazaszeretet és önfeláldozás jellemezte a mi vértanúinkat, ezeket a bátor katonákat, igaz lelkű hazafiakat” – mondta Pásztor Sándor, aki hangsúlyozta: egy nemzet ereje az egymásra utaltság felismerésében rejlik, s akkor van jelenünk és jövőnk, ha ezt mi is világosan látjuk a mindennapokban. Amikor perrel kell bizonyítani, hogy jogosan választották meg a tanács elnökségét, amikor becstelen rágalmakkal igyekszenek eltávolítani őket a választópolgárok által kijelölt útról, akkor erőt kell meríteni őseink példájából a harchoz, fogalmazott Pásztor Sándor, aki a Minority SafePack polgári kezdeményezés aláírására biztatott mindenkit, írják alá a kezdeményezést, mert az EU-nak kötelessége megvédenie azokat a  kisebbségeket, akik értéket teremtenek, és nem akarnak asszimilálódni.

A művészeti diákjai

A művészeti diákjai

„Hajdú-Bihar megye lakossága és a politikai vezetése nevében arról biztosítom önöket: mi mindig itt vagyunk, és amikor tudunk, testvériesen segítünk” – zárta beszédét Pajna Zoltán, melynek elején elmondta: október 6-a fontos üzenetet hordoz, s ezt át kell adnunk a következő nemzedéknek. A szabadság, függetlenség, az igazságosabb élet reményében készek vagyunk feláldozni akár életünket, mondta az elöljáró, aki azt is felidézte: az aradi vértanúk között, volt örmény, horvát, német, és osztrák a magyarok mellett, akik összefogva akarták megváltoztatni a Habsburg-birodalmat.

A szacsvaysok a templomban emlékeztek

A szacsvaysok a templomban emlékeztek

Szabó Ödön szerint legalább három dolgon el kell gondolkodnunk, hogy mi történt egyéni és közösségi életünkben és múltunkban, azon, mi van ma, és üzenni is kell a jövőnek. Tennünk kell azért, hogy az összefogás, amelyről hőseink bizonyságot tettek, tovább éljen, s nekünk úgy kell élnünk, hogy rólunk is megemlékezhessenek majd. A centenáriumi évre is kitért, hangsúlyozta, hogy ne legyen a magyarság a bűnbak azért, mert az ország nem ott tart, ahol tartania kellene. Soha nem mások ellen, hanem magunkért akarjuk jogainkat érvényesíteni, mondta Szabó Ödön, aki beszéd végén valós összefogást kért.

A koszorúzást követően a megemlékezők átvonultak a várad-olaszi református templomban, ahol Csűry István királyhágómelléki református püspök. Kiss Albert római katolikus főesperes-plébános, Mátyás Imola evangélikus esperes és Molnár Imola unitárius lelkész tartott ökumenikus szolgálatot, és a Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai emlékeztek meg a vértanúkról.

Fried Noémi Lujza