Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A váradszőllősi orgona ötödik születésnapja

Koncerttel ünnepelték szombat este a váradszőllősi római katolikus plébániatemplom orgonájának ötödik születésnapját. A templom orgonista kántora Józsa Domokos nagyjából egyórás műsor keretében szólaltatta meg a pompás hangszert, felvillantva több stíluskorszak jellegzetes hangszíneit, a 17. századi északnémet korai barokktól egészen a 19. századi romantikáig, méltó módon megmutatva egyben ennek a csodás hangú hangszerékszernek a legnemesebb kvalitásait. Az orgonakoncertet mintegy háromtucatnyi érdeklődő kísérte figyelemmel.

Józsa Domokos először szóban mutatta be és méltatta részletesen az orgona rendkívüli adottságait. A hangszer 10 500 munkaóra alatt épült fel, és minden alkatrésze, beleértve az 1581 sípot is, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra műhelyében készült el.

A varadszollosi

A koncertet nyitó darab Dietrich Buxtehude e-moll chaconne-ja (BuxWV 160) volt, mely hozzáértő regisztrálásban, a fák puha, meleg hangszínébe felöltöztetve szólalt meg egy igazi Buxtehude-szakértő orgonaművész avatott tolmácsolásában. Ezt egy fényesen, pompázatosan, csillogó regisztrálással indított Johann Sebastian Bach-mű, a C-dúr prelúdium és fúga (BWV 547) követte, melynek különösen szövevényes fúgájában mutathatta meg rendkívüli technikai kvalitásait az orgonista. Carl Philipp Emanuel Bach születésének 300. évfordulója előtt tisztelegve a szerző két különlegesen kimunkált szépségű orgonaműve is elhangzott, a VI., g-moll szonáta (Wq. 70/6), valamint a c-moll fantázia és fúga. Előbbi igen nagy sikert aratott, bár a kitört taps sajnos valószínűleg nem a háromtételes mű említett szépségének szólt, hanem a tételeket gondosan különálló alkotásoknak számoló műkedvelők azt hihették, hogy ezzel véget is ért a műsor. Nos, a koncert szerencsére folytatódott, és végezetül Felix Mendelssohn-Bartholdy J. S. Bach nagysága előtt kalapot emelő hat orgonaszonátájának egyikét, a II., c-moll szonátát hallhattuk, majd ráadásként ugyanennek a műnek az ünnepélyesen hangzatos harmadik tételét ismételte meg a kiváló fiatal orgonaművész.

Tóth Gábor