Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Tatárhegy körútja

A Tatárhegy  (Tătăroaia  vagy Tărtăroaia) mellett csak úgy elsuhan a Pádisra látogató autós turisták többsége. Pedig már a 76-os országútról (E79) is jól látszik a Bihar-hegység fő gerince előtt északkeletre magasodó hatalmas tömb. Ez a látvány csak fokozódik, amikor Kisszedres (Sudrigiu) előtt a 763-as megyei útra befordulva közeledünk Vasaskőfalva (Pietrosa) felé.

A Tatarhegy 2

Míg a Tatárhegy útirányunk jobb oldalán emelkedik ki a Belényesi-medence síkságából jellegzetes kettős csúcsával, mintegy mellvédet képezve a Bihar-hegység bejáratánál, addig balra egy másik előcsúcs, a Gurányi Magura (Măgura Guranilor) parancsol megálljt egy pillanat erejéig. A továbbhaladás a Köves-Körös (Crişul Pietros) mély völgyében lehetséges a jól felújított aszfalton Pádisig, a Mócok templomáig (Biserica Moţilor), de mi megállunk és leparkolunk Vasaskőfalva központjában, a fő út melletti kisbolt előtt.

Vasaskőfalva színromán falu. A nagyszámú magyarországi és belföldi turista sem zavarja őket, mert ellátmányozásukban és panziós elszállásolásukban van üzleti lehetőség…

A falu felső végében, a főút bal oldali házában, amerre mi is indulunk, lakott az utolsó mozdonyvezető, aki a két világháború között még szolgált a Bulz-liget (ma Boga üdülő telep) és Kisszedres közötti keskeny nyomtávú ipari vasúton. Ennek leágazásain és a kapcsolódó kötélpályákon szállították a farönköket a Bogakőről (Piatra Boghii), a Galbina-völgyből és Pádisról. Maradványai ma is láthatók végig a Köves-Körös partján és medrében is, romos hídfők és tartóoszlopok formájában.

Az utolsó házat elhagyva, egy éles jobb kanyar után, hamarosan egy jobbról jövő patakocska medrét követve letérünk a kőbánya felé vezető útra, melyet hamarosan el is érünk. Itt két lehetőségünk van: vagy balra kanyarodunk a kígyózó szekérúton (kékkel jelölve a térképen) és fel a gerincre, vagy át a kőbányán és tovább a pirossal jelzett útvonalnak megfelelően. Az első változat esetében lankásabban emelkedünk, de esetleg több sarat taposunk az úton folydogáló erecske miatt. A második változat esetében sokkal meredekebben kapaszkodunk ki ugyanarra az északnyugati irányú gerincre, mely felvezet a csúcsra. Szép nyíreseken keresztül tekereg a régi földút, melyen már nem nyikorognak a szénával megrakott szekerek, legfennebb a fatolvajok járgányai. Innen balra, északkeletre tekintve már kibontakoznának a Bihar-hegység fő vonulatának csúcsai, de a sűrű erdő csak helyenként és résnyire nyitja meg a kilátást. Jobbra lent feketéllik az északnyugati völgy sötétje. A folyamatos és hosszú emelkedő végén egy kellemes, nyílt tisztás végében bújik meg a cél felé vezető ösvény. Egy utolsó erőgyűjtés után nekivághatunk a csúcstámadásnak.

Amikor sikeresen abszolváltuk a meredek emelkedőt, rádöbbenünk, hogy csak a kisebbik csúcsot gyűrtük le, és az előttünk elnyúló legelő legvégén még vár ránk egy nagyobb emelkedő a Tatárhegy (1291 m) legmagasabb pontjáig. Ősszel nagy szerencsénk van, mert az omladozó, korhadozó pásztorkunyhók körül kiterjedt vörös áfonyalelőhelyek teszik lehetővé a folyadékpótlást és a kellemes pihenést. Miután az utolsó utáni erőfeszítéseinket is siker koronázza, és feljutunk közel ezer méter szintemelkedés után a Tatárhegy bozontos tetejére, akkor ámuldozhatunk igazán a 360 fokos körpanoráma felettébb felemelő voltában!

Északra és északkeletre, a horizonton sorjáznak a Bihar legmagasabb csúcsai, a közelebbi síkban, „a lábunk alatt” tajtékzik a Galbina, délkeltre hatalmasodik a Nagy Bihar-csúcs, délnyugatra és nyugatra pedig a Béli-hegység, illetve a Belényesi-medence és települései láthatók. Szemet gyönyörködtető, lelket simító impresszió! Itt akár egy órát is eltölthetünk észrevétlenül. Utána azonban indulhatunk lefele, de most egy másik, az előbbivel párhuzamos gerincen, melyről végig a Belényesi-medencét és a Béli-hegyeket figyelhetjük mindaddig, amíg meg nem érkezünk Vasaskőfalva másik végére. A szeméttelep után már a lakóházak közt vonulhatunk be a faluközpontba, a parkolóig. Közel 16 kilométert tettünk meg, 1000 m szintemelkedéssel és ugyanannyi ereszkedéssel. Mivel az útvonal sem jelzett, egy egész napot igénybe vevő túrára kell számítani.

Egri Ferenc

Czárán Gyula Alapítvány – Bihari Turista Club