Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A találkozás hétvégéje Élesden

Az élesdi magyarság hagyományosan nyáron megrendezett ünnepségsorozata közel tíz éves múltra tekint vissza. A 2015-ös rendezvényre az Élesdi Református Egyházközség, az élesdi RMDSZ és a Castrum Egyesület szervezésében került sor. Fő szervezői Dénes István-Lukács élesdi református lelkész és Kajántó Pál RMDSZ-elnök, főgondnok voltak.

A rendezvény az utóbbi években három napossá nőtte ki magát. Az első napon, július 31-én Folyó, amely összeköt címmel konferenciára került sor, melynek védnöke a korábbi évekhez hasonlóan Szabó Ödön parlamenti képviselő, megyei RMDSZ ügyvezető elnök volt. Történészként ő vezette fel és ő értékelte ki a rendezvényt. 2015-ben a Sebes-Körös menti települések közül Rév, Nagyvárad, Szarvas és a házigazda Élesd kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Révet Hasas János alpolgármester, Nagyváradot Szabó József önkormányzati képviselő, Szarvast Hodálik Pál alpolgármester, míg Élesdet Homonnai Gábor helytörténész mutatta be. A Református Kultúrotthonban megtartott közel négy órás előadássorozat után a résztvevők az Így élünk mi… című kiállítást tekinthettek meg, amelynek az RMDSZ-székház adott otthont.

a talakozas 1

Augusztus 1-jén, szombaton a második nap programja a református templomban vette kezdetét. A gyülekezet meghallgatta Dénes István-Lukács élesdi református lelkipásztor igehirdetését, melynek kiindulópontja Mózes 1:21-28 volt. A prédikáció üzenete: idővel vissza kell térnünk szülőföldünkre, oda, ahonnan elszármaztunk. Az istentiszteletet az élesdi Hozsanna kórus (karnagy: Kajántó Judit) fellépése tette még ünnepélyesebbé. Ezt követően Dénes István-Lukács köszöntötte a távolról jött szarvasi vendégeket, valamint a Hollandiából érkezett huizeni testvérgyülekezetet képviselő 37 fős csoportot. Délután a Bocskai István Kulturális és Szórványközpont udvarán megterített asztaloknál közös ebéd várta azt a 250-300 főt, aki részt vett a Találkozás hétvégéjén. A napok óta tartó hőség szombat délutánra mintha kicsit enyhült volna, mindebből azonban a tűz mellett szorgoskodó Marián Sándor főszakács, valamint Székely Dániel és Dezső József szakácsok semmit nem érzékeltek, ahogyan Domján Irén, Egri Anikó, Gencsi Katalin, Láng Olga, Moldován Lívia és Salka Márta felszolgálók sem. A közös ebéd alatt a résztvevőket az MM Pódium (Nagyvárad), a szarvasi férfikórus és a szarvasi harmonikazenekar szórakoztatta. A szórakoztató műsor szünetében az élesdi Sólyom nemzetség íjászai tartottak remek bemutatót, amelyet nagy érdeklődés övezett. A késő estébe nyúló szombati ünnepséget a már-már házi vendégnek számító sarkadi Grund együttes fellépése zárta.

a talakozas 2

A zárónapi programnak vasárnap délelőtt a református templom adott helyet. A istentiszteleten ezúttal nagytiszteletű Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét (Márk evangéliuma 1:12-13). A püspök prédikációjának központi gondolata az volt, hogy a ma embere ne becsülje le a Sátán hatalmát, aki állandóan kísért bennünket és fiataljainkat. A kísértéssel szemben a legnagyobb erőforrásunk az Istenbe vetett hit.

Az igehirdetést követően került sor a Találkozás hétvégéjének egyik legszemélyesebb mozzanatára, a 25, 50 és 60 éve konfirmáltak köszöntésére. Az ünnepelteket Dénes István-Lukács lelkipásztor köszöntötte, majd név szerint szólítva a megjelenteket, a gyülekezet nevében emléklappal ajándékozta meg őket.

a talalkozas 3

Az istentisztelet zárásaként az élesdi református gyülekezet és a huizeni protestáns egyházközség között 25 éve fennálló baráti kapcsolat megünneplésére került sor. Dénes István-Lukács élesdi és Sjaak Teuwissen huizeni lelkipásztorok jubileumi beszédükben méltatták az elmúlt negyedszázad jelentőségét a két gyülekezet életében, valamint reményüket fejezték ki a baráti és testvérgyülekezeti kapcsolat folytatására. Jan Klaasen holland vendég felelevenítette az elmúlt 25 év krónikáját, majd Kajántó Pál, az élesdi református egyházközség főgondnoka sorolta fel a holland testvérek adakozásának köszönhetően megvalósult építkezéseket. A jubileumi ünnepséget közös éneklés zárta. A gazdag gitárkíséret mellett magyar és holland nyelven előadott dalok között olyan is akadt, amely a jubileumra íródott. A vasárnapi program szeretetvendégséggel zárult.

Homonnai Gábor