Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Szeretethíd egyik pillére lett Nagyvárad

Péntek délután Nagyvárad Bémer (ma Ferdinand) terén Bihar megye is bekapcsolódott a református egyház „Szeretethíd” nevet viselő önkéntes programjába, amely a teljes Kárpát-medencét igyekszik megmozdítani a szeretet jegyében.

a szeretethid 1

A május 19-én és 20-án megtartott Kárpát-medencei református önkéntes napok rendezvénysorozatába idén Nagyvárad is bekapcsolódott. A Bémer térről induló sütemény-, alma- és ásványvízosztó akciók előtt a program nagyváradi koordinátora, Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadótanácsosa köszöntötte a részvevőket és a meghívottakat, köszönetet mondva mindenkinek, aki „adott valamit magából” a nap sikeréhez.

A köszöntőbeszédeket megelőzően a Csillagocska óvoda gyermekeinek énekei derítették fel a jelenlévőket, majd Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, az önkéntes napok fővédnöke fejezte ki örömét az összefogás felett. Beszédében a bibliai Noé alakját idézte, aki az özönvíz után, hálája jeléül, áldozatot mutatott be az őt és családját megmentő Istennek, hangsúlyozva, hogy a mai ember is hálát kell érezzen a szívében, és apró cselekedetek formájában neki is áldozatot kell hoznia.

A beszédek sorában Juhász Márton, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető elnöke köszönetet mondott a szeretettel végzett szolgálatért, amelynek gyakorlására az embernek nemcsak adott napokon, hanem élete minden egyes napján törekednie kell.

Nagyvárad elöljáróinak részéről felszólalt Huszár István városi tanácsos, aki a szeretet fogalmát járta körül, majd Dacian Palladi városmenedzser román nyelven beszélt, illetve Dénes István-Lukács, a Bihari Református Egyházmegye esperese olvasta fel Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első levelét (1, 1-13), a Szeretethimnuszt, amelynek utolsó soraiban megfogalmazódik az ember életének legerősebb mozgatórugója: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

Szamos Mariann