Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A szent profanizálása

Levél anyósomhoz (180.)

Mamókám, Kegyed aligha téved, amikor azt írja nekem, hogy a nemrég zárult Szent László Napok azért tartattak, hogy valakiknek abból politikai haszna származzék. Tény, hogy a népet, no meg az együgyű választókat azzal lehet magunk mögé párt-csata-sorba állítani, ha napokig egy szenttel említenek együtt a médiában. A nép talán nagyobb eséllyel adja ránk a voksát így, mint amikor folyton-folyvást a riválisokat szidjuk.

Azzal egyetértek, hogy a publicitásnak meg a közvélemény befolyásolásának ez egy kiváló alkalom lehet, ha jól megszervezik. De hogy csak politikai szándékból tették volna ezt a szervezők, azt kétlem. Lehet, hogy én naiv vagyok, de szerintem egyes protestáns lelkipásztorok azért szervezték meg a Szent László Napokat, hogy végre kiengesztelést nyerjenek azért a gyalázatos tettért, amit az őseik a nagy katolikus lovagkirály ellen elkövettek egykoron, s amiért mindmáig nem kértek bűnbocsánatot sem a nemzettől, sem a kereszténységtől. Ha nem tudja, miről beszélek, idézem az esetet, ahogy azt Bunyitay Vincze leírja A váradi püspökség története című könyvében. A protestánsok „az utczáról később betörtek Istennek házaiba, sőt a sírok, s ezek közt a legdrágább sir feldúlásától sem riadtak vissza. Felverék a székesegyházat; 1565. június 22-én feltörték Szent-László király sírját, és kincseket keresve, kihányták onnat az aranynál, gyöngynél drágább szent csontokat. (…) Szent-László sírja üresen állt. Elvitték a váradi püspökség kebeléből a szívet.” Valaki vagy valakik ennek a szörnyűségnek az évfordulóját tartották arra alkalmasnak, hogy a lovagkirály nevével rendezzenek városnapokat, hátha kiengesztelik szent királyunk lelkét meg azokat a „fránya” katolikusokat.

Ezért aztán egy református lelkész palástban (habár ők nem ismerik el a szentek tiszteletét), meg is koszorúzta a városalapító szent királyunk szobrát. Egyéb szakralitás vagy utalás a szentek tiszteletére már nem is volt a Szent László Napokon. Úgyhogy Kegyed, Mamókám, ne féljen, hogy ezek után a reformátusok tömegével térnek majd át a katolikus hitre. Rúzsa Magdi profán dalai, meg az operett dalnokok szövegei igencsak távol állnak a szentek tiszteletétől. Ezek profán és groteszk politikai színjátékká tették a Szent László Napokat. Aligha sarkallták a protestánsokat a nagy király életszentségének tiszteletére.

Alburnus