Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„A szabadság felelősséggel jár”

Enyhén komikus, mégis zökkenőmentes momentumokkal vette kezdetét március 15-én, a nagyváradi Szacsvay-szobornál délutánra meghirdetett RMDSZ-program, amint a megemlékezést befejező EMNP képviselői sebtében átadták a stafétát az érkező RMDSZ-eseknek.

A két tábor sürögve váltotta egymást a helyszínen, amely mindig a március 15-ei megemlékezések központi helyszínét jelenti. Cserélték egymást a fellépők, a hangosítás és a politikusok, maradt viszont jobbára a közönség. A váradi polgárok ugyanis megmutatták, hogy a szervezőkkel ellentétben tudnak, s akarnak közösen ünnepelni. Legtöbben mindkét rendezvény felszólalóit türelmesen végighallgatták.

Az RMDSZ megemlékezésének egyik legsikeresebb pontja a hagyományos esti fáklyás felvonulás volt   Fotó: Bihar megyei RMDSZ

Az RMDSZ megemlékezésének egyik legsikeresebb pontja a hagyományos esti fáklyás felvonulás volt Fotó: Bihar megyei RMDSZ

Voltak azonban közös elemek is. Mindkét rendezvény alatt állt és használható volt például az RMDSZ által felállított koszorútartó, ahogy végig ott díszelgett a néppártosok által magyar nemzeti színekbe öltöztetett két impozáns fatörzs is. Így a rendezvények valamelyest mégiscsak az ésszerűség korlátain belül maradtak, és az ünnepi érzület nem bagatellizálódott el teljesen a gyermekded erőfitogtatás oltárán.

Az RMDSZ által szervezett megemlékezés negyed héttől vette kezdetét, a Himnusz közös eléneklésével, a nagyváradi Francisc Hubic Művészeti Iskola fúvószenekarának kíséretében, amely egyébként az egész rendezvény és a koszorúzás alatt is közreműködött.

a szabadsag 1

Azt követően Delorean Gyula, Bihar megyei alprefektus olvasta fel Sorin Grindeanu román miniszterelnök ünnepi köszöntőjét, melyben a nemzetiségek egymás iránti megbecsülésének és a közös történelmi hagyaték ápolásának fontosságát hangsúlyozta. A miniszterelnök ugyanakkor arra buzdította a polgárokat, hogy ne hallgassanak a nemzetiségi ellentéteket előtérbe helyező, illetve konfliktusszító politikai szónoklatokra – ehelyett próbáljanak egymást elfogadva és békességben együtt élni. A következőkben a Kolozsvári Magyar Főkonzulátusáról Albertné Simon Edina konzul olvasta fel Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét, amelyben arról beszélt, hogy az anyaország támogatni kívánja a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való boldogulását.

a szabadsag 2

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke. „A ma élő nemzedékek örökül kapták a szabadságot. Feltehetjük magunknak tehát a kérdést: tudjuk-e, mi az valójában? Hogy micsoda felelősséggel jár élni, és nem visszaélni ezzel a szabadsággal, ami annyi életet követelt? Mert a szabadság kötelesség is mindannyiunknak. Kötelesség a család, a magyar közösség és tágabb értelemben a haza felé. Hogy munkálkodhasson ki-ki képességeihez mérten. Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha átérezzük ezt a felelősséget és adósságunkat – amellyel ’48 hőseinek tartozunk – olyan életvitellel igyekszünk leróni, hogy ne legyen hiábavaló áldozatuk” – hangsúlyozta.

A megyei RMDSZ-elnök ugyanakkor bejelentette: a román parlamentben iktatták azt a törvénytervezetet, amely március 15-ét hivatalosan is a magyar közösség ünnepének minősíti Romániában.

a szabadsag 3

Cseke Attila arról is beszélt, hogy az adott külpolitikai helyzetben jobban egymásra kell találjanak Közép-Kelet Európa nemzeti közösségei. „Nem egymás vetélytársai vagyunk, és kell legyünk, hanem közös érdekeinket kell tudnunk együtt, erősebben képviselni. Ehhez elengedhetetlen azonban, hogy a szülőföldhöz kapcsolódó közösségi jogainkat tiszteljék, hogy Marosvásárhelyen a szülők be tudják íratni gyermekeiket a katolikus gimnáziumba, hogy a kommunista rendszer által elkobzott közösségi és egyéni tulajdonban lévő ingatlanok visszaszolgáltatása lendületet vegyen. Mi nem mások ellenében kérjük ezeket, hiszen minden nemzeti közösség érdeke a megmaradás és a fejlődés. Nem másoktól veszünk el, ha iskoláinkat és jogainkat védjük. Épp ellenkezőleg: mások is erősödnek, ha közösségünk tagjai úgy érzik, megbecsült részei a társadalomnak” – fogalmazott.

A rendezvényen felléptek a Szacsvay Imre Általános iskola diákjai, kiknek előadásában forradalmi dalok csendültek fel. Kiss Tünde pedagógus felkészítésében énekeltek: Kurucz Virág és Benczédi Kristóf VI. A osztályos tanulók, valamint Tóth Anna a VII. A-ból. Emellett Kecse Gabriella felkészítésében szavalt Hochhauser Ronald (VII. A).

A rendezvény a cserkészek fogadalom-újításával, koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével zárult. A résztvevők ezt követően a szentjobbi és bihardiószegi huszárok, a történelmi vitézi rend képviselői és a cserkészek vezetésével, fáklyásmenettel vonultak végig a nagyváradi Fő utcán a Petőfi Sándor-szoborig, ahol szintén koszorúztak.

Sz. G. T.