Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A szabadság értékeiről ökumenikusan

Ökumenikus igeliturgiát tartottak a nagyváradi római katolikus Szent László templomban tegnap délután az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 167. évfordulóján az erdélyi történelmi egyházak nagyváradi képviselői, a hagyományosan egész napot betöltő váradi megemlékezés-sorozat részeként.

A szabadsag

A világi és egyházi főhajtás és tiszteletadás jegyében lezajlott közös ünnepen az egyházak jelen lévő küldöttei fogalmazták meg üzenetüket – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség részéről Böcskei László püspök, illetve Pék Sándor plébános, a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettől Forró László tiszteletes, a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségtől Mátyás Attila lelkész, míg a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközségtől Molnár Imola lelkész.

Az ige, illetve evangélium nyomán megfogalmazott üzenetek egybehangzóan arra mutattak rá, hogy nemcsak hálával tartozunk a szabadságért egykor hősisen kiállt márciusi ifjaknak, de példamutatásuknak sarkallnia kell mindannyiunkat arra, hogy előre tekintsünk, és tettekkel formáljuk pozitívan egyéni és közösségi létünket.

Tóth Gábor