Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Sebes Körös és Nagyvárad

Az elején azt hiszed, hogy van egy pár fényképed melyet, megosztanál másokkal, rövid magyarázattal ellátva. Aztán rájössz arra, hogy bármilyen irányból is közelítesz a témához, mindig elágazik, újabb és újabb kapcsolódó témákat idéz fel.

Próbáljuk meg nem csak érzelmi alapon bemutatni.

 

Mint lánczától szabadult vad,

Úgy rohant a víz alá,

Vészdalként a hullámhalmaz

Bősz moraját hallatá.

 

Mint gyászhangja az éjfélnek,

Oly rémes volt éneke,

A’ zúgó habok felett ült

Az enyészet szelleme.”

 

Így siránkozott Seress János Az 1851 augusztus 13.-i nagyváradi árvíz rövid rajza című versében. És így látta Tóth István költőnk, nem is olyan régen:

 

„Parton szédelgő levelek,

szállnak a vízhez,

mint szomjas galambok,

megérintik a Körös szélét,

e fénylő futószalagot.”

 

És igazat adok Mayer Mártonnak, aki az 1665-ben Nürnbergben kiadott, Ortelius Redivivus et Continuatus című munkájában így ír városunkról: „Gyönyörűséges és szépen alkotódott fekvése volt a Városnak, mivel a Körös a nyugoti oldalon össze volt eresztve a Petze folyójával és a Petze vize a váron felyül két ágokra osztattatván, nagyobb részét az egyik Hóstátnak be kerítette, úgy hogy azon külső Városba tsak hidakon lehetett ki és be járni…”

Hullámhalmaz és futószalag. Természet alkotta folyékony energia. Öröm és bánat. A Sebes Körös. Örökös problémája városunknak.

Ha csak az árvizekre gondolunk, elég Lakos Lajos nagyváradi levéltárnok 1904-ben kiadott könyvéből szemelgetni:

- 1774 július 17.-én az árvíz 24 házat elmosott. „Az emberek 3 napig a padlásokon és fákon tartózkodva mentették életüket.”

- 1787-ben és 1806-ban ismét árvíz sújtotta Váradot.

- „1817 márczius 30.-án a Körös és Pecze vizei megáradván mind két városrész igen sok kárt szenvedett s ez alkalommal a két híd is megsemmisült.”

- 1851. augusztus 13. A Fő utcai Orsolya templom falában látható tábla erre emlékeztet. Az akkori város „2468 házából nem kevesebb mint 555-öt döntött az romhalmazzá.” Az ár elvitte a gyaloghidat is, 6475 ember koldusbotra jut. Ennek az árvíznek különös története van:  „Egy nyári záportól, megáradt a Körös vize. A szerencsétlenség közvetlen okozója azon körülmény volt, hogy a fapiacon (a mai E. Gojdu helyén) az ott kikötve lévő tutajokat a megáradt Körös hullámai elszakították s a mai Fő utcai hídnál feltorlaszolták s a víz medréből kicsapott. Vészdalnok cím alatt 1852-ben Nagyváradon könyvet adtak ki, melynek teljes jövedelmét az árvízkárosultak javára fordították.”

- „1873-ban a szőlőhegyeken történt felhőszakadás folytán árvizünk is volt, mely nem csekély károkat okozott.”

- „Majd későbben, 1879. év deczember havában újból árvíz tör ránk, s csak néhány önfeláldozó polgárunk megfeszített munkájának köszönhető, hogy egy nagyobb rombolásnak eleje vétetett.”

Közeli múltunk bizonyítja, hogy szeretett folyónk nem mindig a kedves arcát mutatja. Voltak nagy vizek, de a Vitéz (Decebal) utcai vashidat leszámítva, komolyabb veszteség nem keletkezett.

És egy aktualitását nem vesztett gondolat:

„Vajon, nem kellene-e egy Körösi áradást boldogságnak tekinteni, ha ezen a városrészek közé mintegy tóduló akadályt, mint Szegeden is egészen le lehetne hordatni és így legalább az archeológiának és a mintegy eltemetett hazai történelemnek egy-egy világító tornyot építeni !”

Hát bizony, Rómer Flóris 1878-ban leírt aggódó siralma, ma már nem lenne elégséges: nincs az az árvíz, amely az újonnan épített betonkolosszusokat el tudná mosni.

Árvíz 1974 - Garasos híd felé

Árvíz 1974 – Garasos híd felé

Árvíz 1974 - a városközpont felé

Árvíz 1974 – a városközpont felé

Árvíz 1974-ben a Vashídnál

Árvíz 1974-ben a Vashídnál

Áradás 1981 szeptemberében – a városközponti Kishídnál

Áradás 1981 szeptemberében – a városközponti Kishídnál

Az Orsolya templom falán levő felirat 1851. augusztus 13-ai árvízről

Az Orsolya templom falán levő felirat 1851. augusztus 13-ai árvízről

A Széles-utcai híd megroggyanása – 1981. március 12-én

A Széles-utcai híd megroggyanása – 1981. március 12-én

1982. január- áradás a Csillagos hídnál

1982. január- áradás a Csillagos hídnál

Kép és szöveg: Darabont József