Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A parlament elé kerülhet az alkotmánymódosítás

Románia alkotmányának módosításához az RDMSZ 88 javaslatot nyújtott be, ezek közül több fontos kezdeményezésnek teret adtak, és jó néhányat visszautasítottak – mondta tegnap Nagyváradon Biró Rozália szenátor, aki az RMDSZ felsőházi tagja az alkotmánymódosító bizottságnak, míg az alsóházat Máté András képviseli a 21 tagú testületben.

Biró Rozália

Biró Rozália

Az alkotmánymódosítási tervezetet egyébként visszakapták a Velencei Bizottságtól, egyeztettek a bírói testületekkel is, mondta a szenátor, majd hozzátette, két lehetőség van: vagy figyelembe veszik a bizottság javaslatait, vagy nem, de az alkotmánymódosítás terve vélhetően még ebben az ülésszakban a parlament elé kerül.
A fontosabb elfogadott RMDSZ-es javaslatok közül elsőként az 1. cikkely módosítását emelte ki Biró Rozália, eszerint elismerik ugyanis, hogy a nemzeti kisebbségek az egyházakkal és a királyi házzal egyetemben államalkotó tényezőnek számítanak. Szintén fontos változás, hogy a hagyományos tájegységeket egy későbbi törvénnyel elismerhetik mint a régiók alegységét, és az is jelentős változás, hogy egy szintén utólag elfogadott – a nemzeti kisebbségek statútumát meghatározó – törvény alapján az illető kisebbség létrehozhatja azokat a szervezeteket, amelyek segítik identitásának megőrzését és szabad önkifejezését. Egy másik módosítás eredménye, hogy az önkormányzatoknak konzultálniuk kell a kisebbségekkel az őket érintő kérdésekről. A módosítás fontosságára példaként a nagyváradi Juhász Gyula-iskola ügyét említette a szenátor, amelyet úgy vontak össze a Szacsvay-iskolával, hogy az érintetteket meg sem kérdezték róla. Szintén fontos vívmánya a nemzeti és vallási jelképek használatának jóváhagyása magán- és közterületen egyaránt.
Biró Rozália azt is elmondta, hogy a javaslataik ellenére például benne marad az Alkotmány szövegében a „nemzetállam” kifejezés, nem szerepel ellenben az, hogy Románia államformája parlamenti köztársaság.
Fried Noémi Lujza