Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A nők világimanapját tartották Váradszőllősön

Nagyváradon pénteken tartották a váradszőllősi református templomban a Keresztyén Nők Világimanapját. A megjelenteket házigazdaként Szűcs Imre parókus lelkész köszöntötte. A világimanapon Pék Sándor római katolikus esperes szolgált. Vinczéné Pálfi Judit, a világimanap koordonátora ismertette azokat az eseményeket, amelyek aznap a világ 170 országában történtek.

a nok 1

A 2015-ös világnapot a bahamai nők készítették elő, ezért Széll Katalin, a nagyvárad-szőllősi nőszövetség elnöknője (akinek ez úton köszönjük a tájékoztatást) pedig a Bahamák történetét ismertette. Az imanap vezérgondolata János evangéliumából származott „Jézus ezt mondta nekik: Értitek, mit tettem veletek?” Jézus ezt kérdezte tanítványaitól, miután megmosta lábukat, „És mi ma itt este ezt a szeretetet gyakoroljuk egymás iránt” – zárta szavait Széll Katalin, majd a különböző felekezetekhez tarozó asszonyok pedig az egy-egy szigetről küldött imádságokat olvasták fel. Az imanap szeretetvendégséggel zárult.

F. N. L.

a nok 2