Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A név kötelez

Beszélgetés az érsemjéni Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatójával

A napokban Nagy Mirelával, az érsemjéni Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatójával beszélgettünk. A tanintézet magába foglalja az érkenézi, valamint az érseléndi iskolákat is. A nyári vakáció közeledtével arról kérdeztük az intézményvezetőt, milyen nehézségeket, illetve sikereket hagy maga mögött a gimnázium és milyen tapasztalatokkal zárják a tanévet.

– Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy mi, vidékiek nem feltétlenül a kiemelkedő teljesítményre hajtunk, amikor nevelünk, tanítunk, ellentétben a nagyvárosi iskolákkal, ahol szuperlatívuszokban határozzák meg a diákok képességeit. Nem mondom, hogy alaptalanul, hiszen egy nagynevű iskola diákjai számára könnyebben elérhető és hozzáférhető minden, ellentétben a falusi kis iskolákkal. Bár jól felszereltek vagyunk és minden feltétel adott, a vidéki közeg nekünk, pedagógusoknak mást diktál, a diák érdeke pedig mást kíván. Itt abból indulok ki, hogy a falusi gyermek értékrendje más. Másnak tud örülni, másak az élményei. Ugyanúgy a szülőknek is. Mi kis lépésekben gondolkodunk, de ugyanazt a célt követjük, mint bármelyik megyeközponti tanintézet. Jelenleg 505 diák tanul a Kazinczy-gimnáziumban. Nekünk is van külön fizika-, biológia-, informatikatermünk, van sportcsarnokunk, egyszóval biztosítottak a lehetőségek arra, hogy valaki tőlünk is elérjen az „Értől az óceánig”. Képességeinkhez mérten, élünk is vele.

a nev 3

– Milyenek egy községi iskola hétköznapjai?

– Bejáratottak. Reggel az iskolabusz kimegy az érseléndi, illetve az érkenézi iskolásokért, majd tanítás után hazaviszi őket. Mindkét településen annyira kevés a gyermek, hogy az V.–VIII. osztályosok Érsemjénben tanulnak, azonban mindkét településen működik még az I.–IV. osztály és az óvoda is. Mi is részt veszünk tantárgyversenyeken, különböző iskolai, illetve régióbeli vagy megyei szintű vetélkedőkön, rendezvényeken. Szavalóversenyeken is képviseltetjük magunkat, és mondhatni egyik legnagyobb erősségünk a versmondás. Iskolánk névadójának, Kazinczy Ferencnek a tiszteletére rendezett szavalóversenyből hagyományt szerettünk volna teremteni mi is, ám az elmúlt két esztendőben támogatók hiányában sajnos nem került rá sor. Iskolánknak minden eszközzel építjük a hírnevét: tudással, részvétellel, hisz hasonlatosan egy településhez, egy tanintézetnek is fontos, hogy tudjanak, halljanak róla, fontos az imázs.

a nev 4

A gimnázium a kilencvenes években vette fel a hely nagy szülöttjének nevét

A gimnázium nem küzd pedagógushiánnyal, sok-e az ingázó tanerő?

– Mint minden vidéki iskolának, nekünk is ez jelenti a legnagyobb gondot. Kénytelenek vagyunk nyugdíjas pedagógusokat is foglalkoztatni ahhoz, hogy zökkenőmentes lehessen a tanítás. Még Váradról is van ingázó tanárunk, de sajnos ez országos jelenség. Tanáraink, tanítóink azért igyekeznek szinten tartani a diákok előmenetelét, és persze a saját magukét is, mivel valamennyien minden utánképzési lehetőséget megragadnak, hogy továbbadhassák tapasztalataikat egymásnak. Jómagam még Aradra is elmentem hasonló tapasztalatcserére és szakmai képzésre, ahol csak én voltam vidéki, de a nagyvárosokban tanító kollégáknak is jól jöttek a tőlem hallott tapasztalatok, illetve nekem is, amit onnan hoztam.

a nev 2

Jelképes iskolacsengő a bejáratnál. A bagaméri (Érsemjén magyarországi testvértelepülése) Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ajándéka

– A nemrégiben megrendezett jótékonysági akció, amely egy igazi gyermeknapot hivatott biztosítani a diákoknak, szép ötlet volt. Hagyomány lesz belőle?

– Annak ellenére, hogy első alkalommal rendeztük meg, nagyon szépen kikerekedett az egész, és példaértékű volt mind a szülők, mind a pedagógusok hozzáállása. Az önkormányzatot, illetve a támogatókat is köszönet illeti. A befolyt összegből – mely utólag meghaladta a háromezer lejt – fizettük ki a nemrégiben megtartott cirkuszi előadást is, ami nagy látványosság volt kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A megmaradt összegből pedig az évzárót próbáljuk majd emlékezetessé tenni, szintén hasonló meglepetéssel. Hasonló eseményeket jövőre is szeretnének megrendezni. Én ezúton köszönöm meg Gazsi Sándor aligazgatónak és minden kedves pedagógustársamnak az éves munkáját és a jó együttműködést. A Kazinczy-név kötelez bennünket.

Sütő Éva