Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A nagyváradi római katolikus székesegyház (bazilika) istentiszteleti rendje 2016 nagyhetében és húsvét ünnepén

2016. március 20-án virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

nagyhet2016

Nagycsütörtökön, március 24-én a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

  • A krizmaszentelési mise 10 órakor kezdődik, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).
  • Az Utolsó Vacsora emlékére 19 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a főpásztor 12 férfinak megmossa a lábát. A szentmisét 22 óráig tartó virrasztás követi.

Nagypénteken, március 25-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. Délután 15 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18 órakor kezdődik, majd 21 óráig a hívek a Szent Sírnál szentségimádást végeznek.

Nagyszombaton, március 26-án 10–20 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. A nagyváradi fiatalok – félóránként váltva egymást – őrzik majd a Szent Sírt.

  • Húsvét vigíliája 22 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren, amit a virrasztás követ az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartanak és megáldják a húsvéti ételeket.

Húsvétvasárnap, március 27-én a székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8 órás szentmise előtt és után megáldják a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét módosított időpontban, délelőtt 11 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara Beliczay Gyula, Georg Friedrich Händel, Antonio Lotti és Franz Xaver Gruber műveivel kíséri.

Húsvéthétfőn, március 28-án a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8, 10, 11.30 és 18 órától.