Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség hírei

szent laszlo templom 2

A Szent László plébániatemplom

Templombúcsú

Ma, június 27-én 19 órakor kezdődik a nagyvárad-újvárosi Szent László plébániatemplom búcsús szentmiséje, melynek főcelebránsa és szónoka Nagy Zsolt kisvárdai segédlelkész lesz.

Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe * Simon Péter testvérével, Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé s kősziklaként ő az apostolok feje, Antióchia, majd Róma püspöke lett. Szent Pál a damaszkuszi úton találkozott a már feltámadott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével az evangéliumot hirdette. Így vált „a népek apostolává”. Mindketten a Néró féle keresztényüldözés során 64 körül szenvedtek vértanúhalált Rómában. Az ő ünnepükön, június 29-én, szombaton a nagyváradi székesegyházban a vasárnapi programnak megfelelően 8, 10, 11.30 és 18 órakor lesznek szentmisék.

Bérmálás Váradvelencén

„Készek vagyunk hitünket a hétköznapokban is tudatosan vállalni“ – vallja majd az a hét fiatal, akiknek június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén a 10 órakor kezdődő szentmisén szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Böcskei László megyés püspök a nagyvárad-velencei plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését a helyi plébános, Curaliuc Demeter végezte.

Templom megáldása Mezőbikácson

„Leborulok szent templomod előtt: áldom szent nevedet jóságodért és hűségedért.” (Zsolt 138,2) Június 30-án, vasárnap 12 órakor Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében áldja meg a felszentelésének 200. évfordulójához érkezett, felújított mezőbikácsi plébániatemplomot.