Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye közleménye

A Szent László Napok cím alatt szervezett rendezvény elnevezése körül kialakult vitával kapcsolatosan

A közelmúltban Szent László Napok cím alatt szervezett rendezvény elnevezése körül kialakult vitával kapcsolatosan a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a következőket teszi közzé:

– Kultikus feladatához és az ebből fakadó tevékenységekhez tartozó, a vallásos hagyományhoz kapcsolódó elnevezéseket, meghatározásokat a katolikus egyház nem védi le. Ezekben a kifejezésekben (a „szent” jelző, a szentek nevei, vallásos ünnepek és megnyilvánulások, a vallásos népi hagyomány gyakorlatai stb.) a vallásos áhítat és tisztelet kerül kifejezésre. Az egyház minden korban elvárta, hogy az emberek megfelelő elővigyázatossággal használják ezeket és ne alkalmazzák olyan célokra, amelyek a katolikus egyház fegyelme szerint nem bírnak vallásos tartalommal.

puspoki palota

A nagyváradi római katolikus püspöki palota előtte Szent László király szobrával, ahol “a szervezők a tulajdonos hozzájárulása nélkül szerveztek meg egy nyilvános rendezvényt”

– A Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek az említett rendezvény elnevezésével kapcsolatos fenntartása már akkor elhangzott, amikor a szervezők első alkalommal tájékoztatták intézményünket az ő kezdeményezésükről. Azóta több alkalommal kihangsúlyozásra került, hogy nem ajánlatos és félreérthető egy profán rendezvényt olyan elnevezéssel illetni, amely kimondottan a katolikus egyház hagyományához és gyakorlatához tartozik.

– A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdettől fogva elhatárolódott a rendezvénytől, ugyanakkor csak azért nem tiltakozott nyilvánosan az elnevezés ellen, hogy elkerülje annak a látszatát, hogy akadályozni, bojkottálni próbálja a fenti rendezvényt. Ez azonban azt eredményezte, hogy a püspökség tulajdonát képező Püspöki Palota kertjében a szervezők a tulajdonos hozzájárulása nélkül szerveztek meg egy nyilvános rendezvényt. A békesség kedvéért és a váradi polgárok iránti tiszteletből eddig ezt is szó nélkül hagytuk.

– Ahogyan eddig is történt, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a jövőben is az őt megillető szerepkörben óhajtja egyházmegyénk alapítójának tiszteletét mélyíteni és kultuszát ápolni. Minden más, a katolikus egyházon kívüli társulás, csoportosulás vagy politikai párt, kérjük, tartsa tiszteletben ezt a szerepkört, és amennyiben a nagy király tiszteletét ápolni óhajtják, a vallásos szempontokat szem előtt tartva, a hozzájuk illő és reájuk jellemző szerepkörben tegyék azt.

– Megállapítva azt, hogy egyházmegyénk szándékainkon kívül tőlünk idegen viták kereszttüzébe került, továbbá felvállalva küldetésünket, az Evangélium hirdetését, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség elhatárolódik minden olyan rendezvénytől és megnyilvánulástól, amely rendeltetésétől, küldetésétől idegen, amely nem az egység, a megbékélés és a keresztény szeretet jegyében történik.

Nagyvárad, 2013. július 19.

Nagyváradi Római Katolikus Püspökség